Vorig jaar werden 1.318 woningen verkocht per executieveiling, bijna 40 procent minder dan in 2016. Daarmee was het aantal gedwongen verkopen op het laagste niveau sinds 2004. 

In Limburg werden de meeste woningen gedwongen verkocht, blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Kadaster.

In 2011 bereikte het aantal executieveilingen met 28.000 het hoogste niveau sinds 2004. Tijdens de crisis nam het aantal huishoudens met financiële problemen namelijk fors toe, waarmee ook het aantal huizenbezitters met een betalingsachterstand steeg.

Limburg

Tien op de duizend verkochte woningen in Limburg werden via een executieveiling verkocht. Landelijk zijn het ongeveer vijf op de duizend woningen.

Ook in Zuid-Holland met 7,7 per duizend verkochte woningen en Zeeland met 7,5 gedwongen verkopen, lagen de aantallen relatief hoog.

Doorverkoop

In 2015 werd een wetswijziging doorgevoerd, waardoor het voor particulieren makkelijker is een bod te doen op zo'n woning.

De kans dat woningen fors onder de marktwaarde werden verkocht, moest daarmee worden teruggedrongen. Tot dan toe waren het vooral handelaren die de markt beheersten en zo de prijs laag hielden.

Overigens kon kartelvorming volgens het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb), in dit soort zaken de hoogste bestuursrechter, niet bewezen worden. Tegenwoordig kan om die reden online bieden tijdens de veiling.