De woonomgeving is belangrijker voor de mate van tevredenheid met het leven dan de woning zelf. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Van de mensen die een grote mate van sociale samenhang ervaren in hun buurt, is 97 procent tevreden met het leven in het algemeen. Bij mensen die in een omgeving met weinig sociale cohesie wonen, is dat 69 procent.

De aard van de woning is ook wel van belang bij het ervaren van geluksgevoel, maar minder. Bijna alle bewoners van een vrijstaand huis (97 procent) zijn tevreden met hun leven, maar van de mensen met een etagewoning nog altijd 88 procent.

Die percentages staan los van andere kenmerken van het huis, zoals grootte, waarde en of het een koop- of huurwoning is.

Het CBS plaatst nog wel een kanttekening bij het onderzoek: niet uit te sluiten valt dat mensen die tevreden zijn met hun leven positiever zijn ingesteld, en mogelijk daardoor ook vaker tevreden zijn met hun woning en buurt.