De maatregelen van het nieuwe kabinet leveren hogere woonlasten op. Daar staat tegenover dat mensen meer aan wonen kunnen besteden door een algehele lastenverlichtin.

Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een vrijdag gepubliceerd rapport.

Volgens het EIB zijn woningbezitters in de hoogste belastingschijf gemiddeld 1.000 euro per jaar meer kwijt doordat de hypotheekrente versneld wordt afgebouwd.

Het verdwijnen van de Wet Hillen, een belastingkorting voor huiseigenaren met een afgeloste hypotheek, scheelt een gemiddelde huizenbezitter 550 euro per jaar.

Tegenover deze maatregelen stelt het kabinet een verlaging van het eigenwoningforfait van 0,75 naar 0,6 procent. Dat levert een gemiddelde huizenbezitter een voordeel van 170 euro op jaarbasis op.

Het instituut keek ook naar de duurzaamheidsmaatregelen die Rutte-III wil nemen. Woningcorporaties krijgen jaarlijks 100 miljoen euro om de huizen in hun portefeuille te verduurzamen.

Het EIB pleit ervoor om dat geld in eerste instantie toe te bedelen aan corporaties "met grote uitdagingen in de woningvoorraad".