Het leeuwendeel (95 procent) van de corporaties met zorgvastgoed ziet voor zichzelf de komende tien jaar een belangrijke rol weggelegd in het huisvesten van senioren in de gereguleerde sector.
 

Ruim de helft van de woningcorporaties met zorgvastgoed is van plan hierin te gaan investeren. Zij willen zowel de bestaande voorraad aanpassen als nieuwe zorgcomplexen aankopen.

Twee derde van de corporaties vindt samenwerking met andere corporaties, beleggers en zorginstellingen daarbij belangrijk, zo blijkt dinsdag uit onderzoek van Capital Value onder 95 corporaties met zorgvastgoed.

Bij 90 procent bedraagt het aandeel zorgvastgoed in de portefeuille momenteel minder dan 10 procent. Dit aandeel willen ze flink gaan uitbreiden.

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. In 2040 zal zo'n 26 procent van de bevolking 65-plusser zijn. Daarvan zal een derde ouder zijn dan tachtig jaar. Het aandeel eenpersoonshuishoudens zal door de vergrijzing ook gaan toenemen.

Ongeveer 72 procent van de corporaties wil ook een rol gaan spelen in het huisvesten van mensen die lichte zorg nodig hebben. Een op de vijf wil zich gaan richten op mensen die zware zorg nodig hebben of op seniorenwoningen in de vrijehuursector.