De belastingkorting die huiseigenaren met een afgeloste of bijna afgeloste hypotheek nu nog krijgen, is eigenlijk niet meer dan een rare bonus. Dat zegt staatssecretaris Menno Snel vrijdag tegen NU.nl.

"Vroeg of laat is het geven van een bonus voor het aflossen van je hypotheek terwijl je dat al wettelijk regelt raar", zegt Snel.

De nieuwe regering vreest dat de belastingkorting (de Wet Hillen in jargon) op termijn onhoudbaar wordt, omdat sinds 2013 iedereen die hypotheekrenteaftrek wil zijn huis in dertig jaar af moet betalen. Als de korting in 2048 helemaal is geschrapt, levert dat de schatkist structureel ruim 1 miljard euro op.

Het gaat om het zogenoemde eigenwoningforfait. Deze fiscale bijtelling voor huiseigenaren heeft de Belastingdienst ooit ingevoerd, omdat de fiscus ervan uitgaat dat er inkomsten uit de eigen woning worden behaald. Daar moet belasting over worden betaald. Zodra het eigenwoningforfait hoger is dan de hypotheekrenteaftrek, worden huiseigenaren daar met de Wet Hillen voor gecompenseerd.

Aflosboete

In verschillende media is het afschaffen van de Wet Hillen 'aflosboete' gaan heten, maar Snel zegt die retoriek niet te herkennen. "De term 'aflosboete' suggereert dat iemand een straf krijgt voor aflossen. Dat is niet zo, je kreeg vroeger een bonus. Het is nog steeds zo dat wanneer je minder leent, dat financieel gunstig is."

De maatregel is voor sommige oppositiepartijen onverteerbaar. Onder andere 50Plus vindt dat vooral ouderen onevenredig hard worden geraakt, omdat er meer mensen bij zitten die hun huis in de loop der jaren hebben afgelost.

De Nederlandsche Bank (DNB) concludeerde donderdag tijdens een hoorzitting over de wet dat vooral vermogenden van de maatregel gebruikmaken en steunt de kabinetsplannen.

Houtje-touwtjesbeleid

Maar er was ook kritiek, onder anderen van hoogleraar fiscale economie Leo Stevens. Hij had het over "houtje-touwtjebeleid" en pleit ervoor dat het kabinet eerst met een uitgebreid plan voor de woningmarkt komt in plaats van de Wet Hillen direct te schrappen.

Snel had ook een ander beeld van de hoorzitting, waar naast hoogleraren ook belanghebbenden aanwezig waren. "De meeste fiscalisten vinden het een terechte maatregel. De bonus na het aflossen is niet meer nodig, daar is veel begrip voor."

Dat alle fiscale regelingen rondom het eigen huis ingewikkeld zijn, erkent de bewindsman wel. "Een van de dingen die we willen doen, is het natuurlijk simpel houden."

Vijftien uur spreektijd

De oppositiepartijen doen er intussen alles aan om het schrappen van de belastingkorting te vertragen. 50Plus-Kamerlid Martin van Rooijen heeft maar liefst vijftien uur spreektijd aangevraagd tijdens de wetsbehandeling volgende week dinsdag in de Tweede Kamer. De partij spreekt van een "symbolisch protest". 

Ondanks de verwoede pogingen, zijn coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onvermurwbaar. De Wet Hillen wordt wat hen betreft vanaf 2019 in kleine stappen langzaam maar zeker geschrapt.

Snel spreekt na het beantwoorden van ruim honderd vragen en een aparte wetsbehandeling van een ordentelijk proces. "De oppositie heeft genoeg stappen gezet om te laten zien dat ze iets niet willen. Het is nu tijd dat we gaan besluiten op basis van de inhoud."