Meer particulieren houden zich via eigen coöperaties bezig met de opwekking en handel in duurzame stroom. Dit jaar steeg het aantal energiecoöperaties in Nederland met 60 tot 392.

Dat meldt kennisplatform HIER Opgewekt vrijdag. Ook het aantal collectieve zon- en windprojecten neemt een vlucht.

Ongeveer 60 procent van de coöperaties verkoopt groene energie. Eenzelfde percentage is actief op het gebied van de collectieve inkoop van stroom, terwijl 70 procent van de samenwerkingsverbanden zich bezighoudt met energiebesparing.

De stijging houdt volgens de organisatie onder meer verband met de professionele aanpak van de initiatiefnemers. Ook is er lokaal draagvlak voor groene initiatieven.

Tot nu toe werden dit jaar 274 eigen windturbines of zonnedaken en -weides gerealiseerd. Deze projecten leveren genoeg stroom op voor 85.000 huishoudens. De verwachting is, dat het aantal zonprojecten in 2018/19 verdubbelt.

Ook staan grote windprojecten in de startblokken.