Minister Kajsa Ollongren richt pijlen op woningtekort

Het Rijk gaat een actievere rol spelen op de woningmarkt in stedelijke gebieden waar de grootste vraag is naar woningen. Afspraken met gemeenten, woningcorporaties, bouwers en investeerders moeten de woningbouwproductie uiteindelijk versnellen. 

Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maandag in de Staat van de Woningmarkt 2017. Het Kamerstuk is naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd en bevat een plan van aanpak om de druk op de woningmarkt te verlichten.

De regierol ligt wat Ollongren betreft bij gemeenten en provincies. Volgens haar hebben zij het beste zicht op de behoefte aan woningen, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Mogelijkheden

De nieuwe Omgevingswet geeft gemeenten meer mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Zij kunnen zodoende beter sturen op de omvang, samenstelling en kwaliteit van de woningbouwproductie.

Met de nieuwe Omgevingswet wordt het voor woningcorporaties makkelijker om huurwoningen voor het middensegment te bouwen. Voldoende aanbod van deze huurwoningen kan de druk op de woningmarkt verlichten.

Actievere rol

Het Rijk is voornemens een actievere rol op zich te nemen om de regio's te ondersteunen. Verder wijst de minister op de moeilijkheid van het bouwtekort in stedelijke gebieden.

Het beter benutten van bestaande bouw en meer flexibele vormen van wonen zouden de druk op de bouwproductie iets kunnen verlichten.

Minister Ollongren schrijft in het Kamerstuk dat ze op korte termijn in gesprek gaat over de woningbouw met de meest complexe regio’s: Amsterdam en Utrecht.

Lees meer over:
Tip de redactie