De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2017 voor het tweede jaar op rij gestegen.

Op 1 januari 2017 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 216.000 euro per woning, 3,3 procent hoger dan een jaar eerder, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Amsterdam spande de kroon met een toename van bijna 15 procent. De gemiddelde WOZ-waarde steeg van 253.000 euro per woning in 2016 naar 290.000 euro in 2017. Dat is ruim 11 procent boven het hoogste niveau dat werd gemeten in 2010, aldus het statistiekbureau.

Ook in de gemeente Utrecht en de gemeenten rond Amsterdam nam de gemiddelde woningwaarde fors toe.

Noord-Holland

Gemeten per provincie geldt de grootste stijging voor Noord-Holland, met een toename van bijna 8 procent tot 259.000 euro. De provincie Groningen heeft met 157.000 euro per woning de laagste gemiddelde WOZ-waarde.

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met ongeveer een jaar vertraging, meldt het CBS. Die vertraging komt doordat de woningen worden getaxeerd uitgaande van de waarde op 1 januari van het voorgaande jaar.

Sloop

Ook geldt dat alle woningen in de woningvoorraad worden meegeteld in de totstandkoming van de WOZ-waarde, zoals  huurwoningen en niet verkochte koopwoningen. Nieuwbouw en sloop hebben over het algemeen een positief effect op de gemiddelde waarde.  

De WOZ waarde is de waarde van de woning volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Deze waarde wordt elk jaar door de gemeente vastgesteld.

De hoogte van de WOZ heeft effect op verschillende belastingen, zoals eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing, en erf- en schenkbelasting. Een lage WOZ-waarde kan daarom belastingvoordeel betekenen.