Het aantal inwoners van Amsterdam is van 2012 tot en met 2016 met gemiddeld elfduizend mensen per jaar gegroeid. De helft daarvan komt uit natuurlijke aanwas, de andere helft door migratie. 

Dertigduizend mensen vestigden zich vanuit het buitenland in Amsterdam, analyseert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van bevolkingscijfers.

De grootste groep hiervan is afkomstig uit India, gevolgd door migranten uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Binnenlandse migratie

Veel jonge gezinnen met kinderen verlaten de stad.  In Amsterdam verhuisde 40 procent van de stellen die in 2012 hun eerste kind kregen voor eind 2016 naar een andere gemeente. 

Het overgote deel verhuist naar omliggende gemeentes als Almere, Zaanstad en Amstelveen. Zo’n negentienduizend bewoners trokken verder weg naar Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Met name jongvolwassenen tussen de 17 en 27 jaar vullen hun plek op. 

Nieuwe inwoners

De meeste nieuwe Amsterdammers komen uit Utrecht en Amstelveen. In totaal  kwamen tussen 2012 en 2016 elfduizend nieuwe inwoners uit Amstelveen en evenzoveel uit Utrecht. 

Nieuwe bewoners tussen de 27 en 40 jaar komen voornamelijk uit Utrecht, Groningen, Rotterdam en de Noordoostpolder. De mensen uit deze leeftijdscategorie die Amsterdam juist verlaten, trekken voornamelijk naar Amstelveen, Haarlem, Zaanstad, Gooise Meren en Almere.