Volgens een prognose van de Unie van Waterschappen stijgt de waterschapsbelasting in 2018 voor een gezin met een eigen woning.

Volgens het Centraal Planbureau stijgt de inflatie met 1,4 procent. De verwachting van de Unie van Waterschappen is dat ook de waterschapsbelasting met datzelfde percentage stijgt. Dat komt aankomend jaar neer op een gemiddelde stijging van 4,50 euro per gezin.

Een gezin betaalt in 2018 gemiddeld 325 euro waterschapsbelasting. Hiermee wordt betaald voor droge voeten, schoon water en zuivering van afvalwater. De tarieven staan nog niet vast, maar de gematigde stijging in waterschapsbelasting van de laatste jaren, zet door.

Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: "De stijging van 4,50 euro komt voor een gemiddeld gezin neer op 38 eurocent per maand. De waterschappen staan voor grote opgaven als klimaatverandering, met een steeds grotere inspanning om wateroverlast te voorkomen als gevolg."

"Door innovatieve oplossingen toe te passen, samen te werken en een efficiëntere bedrijfsvoering houden de waterschappen de kostenstijging zo laag mogelijk. Dat vertaalt zich in de beperkte lastenstijging die zich voor volgend jaar aftekent."

De hoogte van de waterschapsbelasting varieert per regio. De definitieve tarieven per regio worden de komende weken vastgesteld.