Om op de groeiende woningvraag in stedelijk gebied te anticiperen, wil een samenwerkingsverband van G32, G4, VNG, IPO, Bouwend Nederland, IVBN en NEPROM met steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een 'soort binnenstedelijke Vinex' realiseren.

"Willen we  toekomstige bewoners prettig in de stad laten wonen in een gezonde, duurzame leefomgeving, met alle voorzieningen binnen handbereik, dan is een versnelde transformatie van verouderde stedelijke gebieden dringend noodzakelijk", volgens Bart van Breukelen, voorzitter van Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen NEPROM.

Volgens de initiatiefnemers van 'Stedelijke transformatie: meer ruimte voor wonen' is de ontwikkeling van oude bedrijventerreinen, spoorwegemplacementen, havens en meer van dergelijke gebieden lastig, tijdrovend en kostbaar.

Toch verwacht Jop Fackeldey, wethouder Lelystad en voorzitter Fysieke Pijler G32 dat de benodigde één miljoen woningen in stedelijk gebied met behulp van samenwerking op deze transformatielocaties gebouwd gaan worden.

"Waar nodig zullen we gezamenlijk richting het Rijk optrekken om onnodig belemmerende regelgeving op te ruimen en grotere vrijheid te creëren bij het besteden van beschikbare overheidsgelden."

"Versnelling en opschaling van die gebiedstransformaties lukt alleen als overheden en marktpartijen op vernieuwende wijze gaan samenwerken, hun investeringskracht bundelen en bereid zijn om van elkaar te leren", benadrukt Fackeldey.