In het derde kwartaal heeft 48 procent van de banken hun hypotheekcriteria versoepeld. Dat meldt De Nederlandsche Bank naar aanleiding van de driemaandelijkse Bank Lending Survey (BLS).

Toegenomen concurrentie en lagere risicoperceptie worden genoemd als oorzaken voor de mildere criteria.

De vraag naar woninghypotheken is gestegen in het derde kwartaal van 2017. Het aantal banken dat een stijging signaleert, 53 procent, is wel gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal. Toen was dat aandeel nog 72 procent. 

Minder groei

De dalende lijn die is ingezet in het eerste kwartaal van 2016, zet dus door. De stagnatie in groei aan hypotheekaanvragen wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de vermindering in het aantal afgesloten woningtransacties.

Daarnaast zijn er steeds meer niet-bancaire hypotheekverstrekkers zoals verzekeraars en beleggingsinstellingen. Een hypotheekaanvraag hoeft daarom niet meer via een bank te lopen.

In de driemaandelijkse Bank Lending Survey wordt in Nederland gevestigde banken gevraagd naar hun perceptie op het gebied van hun kredietverlening aan huishoudens en bedrijven én de criteria die ze daarbij hanteren.