Huurders Zeeuwland kunnen korting toch tegemoet zien

In juli dit jaar werd de voorgenomen eenmalige korting nog afgekeurd door de Autoriteit Woningcorporaties (AW). Maar de woningbouwcorporatie schreef bezwaar aan tegen de opgelegde dwangsom.

Doordat Zeeuwland en Woonburg fuseerden, werd door de organisaties gezamenlijk een miljoen euro bespaard. Die besparing wilden de wooncorporaties verdelen over zesduizend huurders door een eenmalige korting op de huur te geven van 170 euro.

Volgens de AW was de korting in strijd met de Woningwet. Zeeuwland nam geen genoegen met de opgelegde dwangsom van de toezichthouder en tekende bezwaar aan.

Nu heeft AW in die bezwaarprocedure besloten dat Zeeuwland de dwangsom niet hoeft te betalen als ze die 170 euro toch aan de huurders geeft. Zo’n soort tijdelijke korting is en blijft verboden, maar dat had de AW eerder duidelijk aan Zeeuwland moeten laten weten. Daarnaast werd in het fusieplan, dat werd goedkeurd door de AW, al gesproken over de korting.

Zeeuwland heeft inmiddels bevestigd dat de zesduizend huurders de eenmalige korting in december tegemoet kunnen zien.

Lees meer over:
Tip de redactie