Nederlanders hebben van alle Europeanen de minste problemen met het betalen van hun hypotheek, melden economen van ING maandag in een rapport. 

Circa 4 procent van de huizenbezitters in Nederland heeft moeite om aan de maandelijkse verplichting te voldoen, terwijl dit in Europa gemiddeld bijna één op de vijf is.

In vergelijking met buurlanden is het verschil met Nederland minder groot. In Duitsland heeft één op de negen huizenbezitters moeite met de hypotheeklasten. In België is dit één op de zes.

ING legt uit dat in Nederland bij het verstrekken van een hypotheek vrij streng wordt getoetst op inkomensnormen. Daardoor wordt het risico beperkt dat huizenkopers in problemen komen. Als dit toch gebeurt komt dit veelal door de nasleep van een echtscheiding, of door werkloosheid.

Meer waard

Verder verwachten de meeste huiseigenaren in Europa dat hun huis de komende maanden meer waard zal worden. Britten en Italianen zijn hier minder gerust op.

Bij de Nederlanders valt daarbij op dat de meeste woningbezitters zich niet te snel rijk rekenen. Slechts 10 procent van de huiseigenaren denkt dat huizenprijzen nooit meer zullen dalen. Dit percentage ligt in buurlanden veel hoger.

Zo denken vier op de tien huiseigenaren in België dat huizen nooit meer aan waarde zullen inleveren. In Duitsland denkt 20 procent van de huizenbezitters er zo over. Daarbij moet volgens ING wel worden aangetekend dat in die landen, anders dan in Nederland, de huizenprijzen in de crisisjaren niet fors daalden.

Voor starters op de woningmarkt is een stijging van de huizenprijzen in principe geen goed nieuws, tekent ING aan. En ook voor huiseigenaren die willen doorstromen, is een stijging niet per se gunstig, aangezien de absolute prijsstijging van de beoogde woning meestal groter is dan de overwaarde op de huidige woning. 

In het onderzoek zijn vijftien landen met elkaar vergeleken. In totaal werden bijna vijftienduizend volwassenen ondervraagd.