Beleggers die willen investeren in huurwoningen ervaren veel hindernissen om dat ook echt te doen. Ze voelen zich vooral geremd door een gebrek aan geschikte locaties en een tekortschietende samenwerking met gemeenten.

Dat concludeert adviesbureau Stec Groep uit een enquête onder de grootste particuliere en institutionele beleggers op de sociale huurmarkt.

In het onderzoek zegt 60 procent van de beleggers zijn investeringsdoelstellingen voor 2017 niet te gaan halen. Ze willen dit jaar ruim 5 miljard euro investeren in Nederlandse huurwoningen en in de jaren tot 2020 nog eens 16,6 miljard euro.

De beleggers pleiten voor betere afspraken met de gemeenten over aantallen woningen, grondprijzen en uitpondtermijnen van de woningen.

Volgens Stec is er met name een tekort aan woningen in het middensegment, dat wil zeggen met een huurprijs van 700 tot 900 euro. Vooral in de grote steden is er een grote behoefte aan deze huizen, maar door de problemen die ze ondervinden, wijken investeerders juist uit naar plekken buiten de Randstad.