Woningcorporatie Zeeuwland mag van toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties (AW) geen eenmalige korting van 170 euro aan huurders geven. De corporatie wil na de zomer juridische stappen nemen.

De Zeeuwse corporatie is in de veronderstelling dat in het voortraject van een fusie met de corporatie Woonburg door AW toestemming voor de korting is gegeven. Maar nu zou de AW stellen dat de eenmalige korting in strijd is met de Woningwet.

Doordat Zeeuwland en Woonburg fuseren, bespaart de corporatie jaarlijks 1 miljoen euro. De huurdersorganisatie van Zeeuwland wilde eerder met de fusie instemmen, als het bespaarde geld in 2017 onder de zesduizend huurders verdeeld zou worden. Dit was onderdeel van het fusievoorstel dat de corporatie aan de toezichthouder heeft voorgelegd.

Akkoord

"De Autoriteit Woningcorporaties is akkoord gegaan met het fusievoorstel. Zij heeft niet aangegeven dat de uitkering van 1 miljoen in strijd zou zijn met de wet", aldus de corporatie.

"Zeeuwland is van mening dat de korting van 170 euro niet in strijd is met de wet. De woningcorporatie is erg teleurgesteld dat de AW is teruggekomen op haar advies."

Een woordvoerder van de AW zegt tegen NU.nl dat de instantie inderdaad op de hoogte was gesteld van het voornemen van Zeeuwland, maar blijft erbij dat de regeling wettelijk niet is toegestaan. "We hebben daar bij de behandeling van het fusievoorstel geen oordeel over gegeven. Dat hadden wij wel moeten doen." 

Teleurstelling

De huurders van Zeeuwland hebben op 13 juli gehoord dat ze de korting zouden krijgen. "De woningcorporatie kreeg erg veel positieve reacties op dit bericht en beseft dat de beslissing van de AW grote teleurstelling teweeg zal brengen." De corporatie zegt alles te doen om ervoor te zorgen dat de huurders eenmalig 170 euro ontvangen.

"Ze zeggen dat het verboden is om onze huurders een cadeautje te geven", zegt Marco van der Wel van Zeeuwland tegen Omroep Zeeland. "Maar wij vinden niet dat we een cadeautje geven. Huurders moeten eenmalig minder betalen."

Voorwaarde

Volgens Van der Wel is de fusie vorig jaar goedgekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, mits de huurdersvereniging akkoord zou gaan. Bij de toezichthouder zou bekend zijn geweest welke voorwaarde de huurdersvereniging had gesteld.

Pas na berichten in de media zou AW per brief hebben geïnformeerd dat de eenmalige korting niet toegestaan is. Een gesprek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken op maandag leverde niets op, zeggen beide partijen.

De corporatie in Zierikzee verhuurt woningen in onder meer Goes, Middelburg, Vlissingen en Bergen op Zoom.

Onnavolgbaar

De vereniging van woningcorporaties Aedes stelt in een reactie dat een dergelijke huurkorting mogelijk moet zijn. "Aedes vindt de gang van zaken bij AW onnavolgbaar", aldus Aedes.

"Eerst keurt de AW het fusievoorstel inclusief huurkorting goed, om vervolgens Zeeuwland terug te fluiten, omdat een eenmalige huurkorting in strijd zou zijn met de wet."

De vereniging benadrukt dat de corporatie zich juist aan de nieuwe Woningwet heeft gehouden door met huurders afspraken te maken over lokaal woonbeleid.

Bureaucratie

"De AW gaat met haar besluit zomaar voorbij aan deze afspraken tussen lokale partners. Volgens Aedes moet huurkorting mogelijk zijn, ongeacht of het een eenmalige of structurele korting is"

Hoewel de koepelvereniging de Woningwet "een goed kader" voor de werkzaamheden van corporaties noemt, zou het besluit van de toezichthouder "een voorbeeld van doorgeslagen regelgeving en bureaucratie" zijn.