De betaalbaarheid van koopwoningen in Nederland voor starters is nu onder het gemiddelde niveau van de afgelopen twintig jaar gedaald. Door de stijgende hypotheekrente nemen de maandlasten toe bij nieuwe hypotheken.

Volgens ING is er een keerpunt bereikt. "Huizenprijzen stijgen flink door, terwijl de rente niet langer daalt. Het gevolg is dat maandlasten als percentage van het inkomen flink toenemen: de betaalbaarheid voor startende huizenkopers neemt af."

Starters met een gemiddeld netto-inkomen zijn nu in het eerste jaar na de aankoop zo'n 23 procent van hun inkomen kwijt aan hypotheeklasten, wanneer ze een gemiddelde woning in Nederland kopen.

Hoewel dat percentage hoger is dan het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, zijn woningen nog wel goed betaalbaar vergeleken met crisisjaar 2008. Toen moesten starters gemiddeld zo'n 27 procent van hun inkomen opzij leggen voor hun koopwoning.

Aflossingen

De analisten van ING merken wel op dat een groot deel van de maandlasten voor het huis bestaat uit aflossingen die bijdragen aan vermogensopbouw. Als dit bedrag buiten beschouwing wordt gelaten, moet een starter nu "slechts" 9 procent van het inkomen opzij zetten voor een woning.

"Dat is historisch laag. Maar ook hier lijkt de piek inmiddels bereikt. De rente daalt niet langer en huizenprijzen lopen op."

Doorstromers

Ook is de betaalbaarheid van woningen voor doorstromers op de huizenmarkt nog "prima op orde", stelt ING.

"Zij nemen immers vaak oude rechten mee, mogen een deel van hun hypotheek aflossingsvrij financieren en profiteren optimaal van de lage rente."