'Woningcorporaties te traag met verduurzamen huurwoningen'

Alle sociale huurwoningen van woningcorporaties moeten volgens afspraken in het Energieakkoord in 2020 energielabel B hebben. Maar het zal de corporaties niet voor 2030 lukken om alle huizen te verduurzamen.

Dat meldt dagblad Trouw donderdag op basis van een onderzoek van adviesbureau Finance Ideas. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Aedes, de koepelvereniging van woningcorporaties.

Uit de meerjarige investeringsplannen en geplande renovaties blijkt dat corporaties de komende jaren 10 miljard euro hebben gereserveerd voor het verduurzamen van hun oudere woningen.

Als de corporaties over krap drie jaar het merendeel van de woningen energielabel B willen geven, dan moet er tenminste 5,9 miljard euro bij. Bovendien zouden de corporaties voor het behalen van dit doel volgens Finance Ideas twee keer zoveel moeten renoveren als nu.

Zoals het er nu naar uitziet, zullen 117 van de 334 onderzochte corporaties de doelstelling halen. Dat komt neer op 35 procent.

Grote steden

In grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag staan relatief veel oudere woningen. De corporaties in die gemeenten hebben vaak niet voldoende financiële middelen om de huizen aan te passen.

Overigens heeft ruim 80 procent van de corporaties wel geld om woningen te verduurzamen. Maar met het uitvoeren van de doelstelling, zouden wel andere verplichtingen onder druk komen te staan.

Corporaties kunnen in dat geval minder nieuwe woningen bouwen. Ook wordt het minder makkelijk om de huren maar beperkt te laten stijgen.

Doordrongen

"De afgelopen jaren hebben corporaties zich vooral beziggehouden met de nieuwe Woningwet en de daarbij behorende ingrijpende reorganisaties", verklaart voorzitter Marnix Norder van Aedes.

"Maar nu zie ik dat corporatiebestuurders er goed van doordrongen zijn dat verduurzamen een belangrijk agendapunt is", zegt hij tegen de krant.

Norder is ervan overtuigd dat corporaties wel degelijk in staat zijn om in 2021 de doelstelling te halen. Die zouden nu volgens hem alles op alles moeten zetten om het te halen.

In 2013 werd de afspraak over het verduurzamen van sociale huurwoningen opgenomen in het landelijke Energieakkoord van onder meer het Rijk, werkgevers, vakbonden en maatschappelijke organisaties.

Bekijk alles over wonen

Tip de redactie