Nederlandse huiseigenaren hebben volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) veel vragen over de ambitie van de overheid om alle Nederlandse woningen van het gasnet los te koppelen.

VEH wil dat minister Henk Kamp van Economische Zaken duidelijkheid ''over de gevolgen van het loskoppelen'' geeft.

De VEH vindt verder dat Kamp met een ''handelingsperspectief voor huishoudens'' moet komen. Daarin moet onder meer duidelijkheid worden gegeven over de alternatieven voor gas en de voor- en nadelen van die alternatieven.

Ook het tijdspad van de verandering is belangrijk, omdat die bepalend kan zijn voor de beslissing om bijvoorbeeld een cv-ketel te vervangen of toch juist al te investeren in een warmtepomp.

Verder moet er helderheid komen over de kosten van de afkoppeling en wie daarvoor opdraait. Volgens directeur belangenbehartiging Rob Mulder van de VEH kunnen die kosten tot 50.000 euro per woning oplopen.

Uit een onderzoek van VEH onder de eigen leden bleek dat 90 procent van de huizenbezitters op de hoogte is van de ambities van de overheid. Iets meer dan de helft kan zich vinden in de plannen. Een vijfde wil aardgas in de woning behouden.

De overheid wil dat huishoudens in 2050 niet langer afhankelijk zijn van aardgas. Dat wordt nu nog in veel woningen gebruikt voor verwarming, warm water en koken. Volgens VEH moeten 4,2 miljoen particuliere huiseigenaren hun woning aanpassen.