Woningcorporaties hebben in 2015 maar liefst een kwart minder nieuwe huizen gebouwd dan een jaar eerder.

In dat jaar hebben de corporaties zo'n twaalfduizend nieuwe woningen laten bouwen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Het statistiekbureau voerde het onderzoek uit op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De totale woningvoorraad van woningcorporaties nam in 2015 met tienduizend woningen af. Per 1 januari 2016 hadden de organisaties samen 2,3 miljoen huizen in bezit.

Het was het tweede jaar op rij dat het bezit van de corporaties slonk. In 2014 was sprake van een afname van elfduizend huizen.

Afname

Het bezit neemt af doordat corporaties meer woningen verkopen en slopen dan dat er gebouwd worden. Met name kleinere woningen worden gesloopt. Van de afgebroken corporatiewoningen in 2015 was 41 procent kleiner dan 70 vierkante meter.

Er komen doorgaans grotere woningen voor in de plaats. Van de nieuwe woningen had bijna een derde een oppervlakte van 90 tot 120 vierkante meter. Zo'n 38 procent was groter dan 70 vierkante meter en een vijfde kleiner dan 70 vierkante meter.

Appartementen

Verder meldt het CBS dat er in 2015 door corporaties bijna twee keer zoveel appartementen zijn gebouwd (ruim achtduizend) dan er zijn gesloopt (ruim vierduizend). Daarnaast hebben de corporaties ongeveer 3.900 eengezinswoningen gebouwd en 3.200 gesloopt.

De meeste corporatiewoningen die in 2015 tegen de vlakte gingen, waren naoorlogse huizen (43 procent), jarenzestigwoningen (32 procent) en huizen van voor 1945 (20 procent).