De strenge parkeernormen zitten nieuwbouwprojecten in de centra van de grote steden in de weg. Daardoor zijn de afgelopen jaren in de Randstad meerdere woningprojecten stukgelopen.

Dat meldt de Volkskrant vrijdag.

De strenge normen houden onder meer in dat minimaal één parkeerplaats per nieuwe woning wordt aangelegd. Maar dit is vaak onmogelijk of zeer kostbaar.

De parkeernormen voor nieuwbouw zijn een "belangrijke oorzaak" voor het achterblijven van woningbouw in de binnensteden van de zuidelijke Randstad, concludeert de provincie Zuid-Holland in een onderzoeksrapport. De provincie heeft het probleem in kaart gebracht en pleit ervoor dat gemeenten de parkeernormen versoepelen.

Vanwege de strenge parkeernormen blijft bouwgrond braak liggen, blijven sloop en nieuwbouw uit of is het ombouwen van bedrijfsgebouwen tot woningen onmogelijk, stelt de provincie. Als er wel wordt gebouwd, komen er minder woningen dan mogelijk zou zijn met soepelere parkeernormen.

Vanwege de druk op de lokale woningmarkt is een aantal grote steden bezig de parkeernormen te versoepelen. Het gemeentebestuur van Amsterdam hoopt over een maand een soepelere norm vast te stellen.