Het aantal Airbnb-overnachtingen stijgt in Amsterdam: zo waren er in 2016 ruim 1,7 miljoen boekingen, dat is 125 procent meer dan in 2015. Maar hoe zit dat in de andere drie grote steden? En wat zijn de regels? NU.nl zet de Airbnb-regels van de vier grote steden voor je op een rij.

Want niet alleen in Amsterdam werd een stijging waargenomen, maar ook in Den Haag, de tweede stad voor Airbnb in Nederland. Daar werden 126.000 overnachtingen geboekt. In Rotterdam, de derde stad voor de verhuursite, boekten gasten ruim 116.000 overnachtingen. De cijfers in Utrecht zijn nog niet bekend.

De regels voor Airbnb-overnachtingen verschillen per gemeente, maar er geldt ook een aantal algemene regels. Zo moet er in de splitsingsakte van je woning staan dat je het mag verhuren en moet het regelmatig verhuren van je woning worden aangegeven als bedrijfsmatige exploitatie. Ook moet je over de huurinkomsten toeristenbelasting betalen.

Plaag

Terwijl Airbnb in Amsterdam vaak wordt beschreven als "een plaag", hebben ze daar in Rotterdam nog niet zo veel last van. In de havenstad is er geen grootschalige onttrekking van huizen van de woningmarkt, illegale hotels en overlast, zo meldt de gemeente Rotterdam aan het AD. "Airbnb is een mooie aanvulling op het hotelaanbod", zegt directeur Ron Voskuilen van Rotterdam Partners, de toeristische promotieorganisatie van de stad. 

Ook de gemeente Utrecht vindt Airbnb een goede toevoeging aan de huidige hotels in de stad. "We willen alleen geen Amsterdamse praktijken, daarom hebben we maatregelen genomen door alvast regels op te stellen", vertelt woordvoerder Linda Iskarous.

Drie tips voor het vinden van de beste Airbnb
Drie tips voor het vinden van de beste Airbnb

Controle

Overzicht houden op de Airbnb-woningen in steden lijkt moeilijk, maar dat is het niet stelt Iskarous. "Net zoals bij bed & breakfasts houden wij controles in Utrecht. Als we denken dat er ergens een woning aan toeristen wordt verhuurd, sturen we daar iemand op af die controleert of dit wel volgens de regels gebeurt."

Volgens Het Parool zal de verhuursite voortaan zelf actief controleren of het aanbod op de site binnen de regels valt en zo niet, dan zullen de woningen van de site verwijderd worden.

Airbnb is nog bezig om die technologie te ontwikkelen. De site zal onder meer een teller op de persoonlijke pagina van de verhuurders maken, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat vanaf vijftig dagen de grens van zestig dagen bijna is bereikt. Ook zal Airbnb eventueel persoonlijke gegevens van verhuurders met de gemeente delen als de betreffende stad een bestuursrechtelijk onderzoek is gestart.

Rotterdam heeft ook nog geen speciale regels voor Airbnb, in tegenstelling tot Utrecht, Amsterdam en Den Haag. De stad is wel van plan om die regels te gaan opstellen.

Amsterdam

 • De woning mag maximaal zestig dagen per jaar worden verhuurd, tenzij de verhuurder een vergunning heeft waarin staat dat de woning langer verhuurd mag worden.
 • De woning mag uitsluitend door de hoofdbewoner worden verhuurd.
 • Er mogen maximaal vier personen tegelijkertijd gebruik maken van de AirBnB.
 • De hoofdbewoner moet toestemming hebben van de Vve om te mogen verhuren.
 • De woning moet brandveilig zijn. Bij gelijktijdige vakantieverhuur van meerdere woningen in een pand gelden strengere brandveiligheidseisen.
 • In de AirBnB mag er geen overlast ontstaan voor de buurt.
 • Amsterdammers moeten het binnenkort bij de gemeente melden als ze hun woning gaan verhuren. Doen zij dit niet, dan volgt er een boete.

Utrecht

 • Het tarief voor toeristenbelasting is 5 procent van de overnachtingsvergoeding, exclusief btw en ontbijt.
 • Ga je je woning voor het eerst verhuren via AirBnb, dan moet je dat schriftelijk of telefonisch bij de gemeente melden.
 • De woning mag alleen door de hoofdbewoner worden verhuurd en de hoofdbewoner moet er zelf ook wonen.
 • Er mag geen sprake zijn van overlast door bijvoorbeeld geluid, afval en asociaal gedrag. De gemeente controleert altijd op klachten over overlast of signalen van verhuur voor een langere periode. Bij overtreding kunt u een dwangsom of een boete krijgen.
 • De woning moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit, bijvoorbeeld brandveiligheid.
 • Bij verhuur aan meer dan vier personen is een melding brandveilig gebruik nodig.


Den Haag

 • De verhuurder moet ook de hoofdbewoner van de woning zijn. Dat betekent dat je bij de Gemeentelijke Basis Registratie Personen (BGRP) ingeschreven moet staan.
 • Wil je je appartement verhuren, dan moet je daarvoor toestemming hebben van de Vve.
 • Sociale huurwoningen mogen niet verhuurd worden.
 • De woning mag af en toe verhuurd worden, niet elke dag.
 • Het is niet toegestaan om je woning of een deel daarvan ieder weekend of bijvoorbeeld iedere maand een week aan toeristen te verhuren.
 • De woning mag door maximaal vier toeristen worden gehuurd.
 • De gasten mogen geen overlast voor de buurt veroorzaken.
 • De woning moet brandveilig zijn.
 • De verhuurder is verplicht om toeristenbelasting te betalen.


Rotterdam

 • De gemeente Rotterdam heeft geen specifieke regels voor AirBnB. Volgens een woordvoeder van de gemeente zou dat ook niet werken, omdat AirBnB niet het enige verhuurplatform is. Wel heeft de gemeente bredere regels die gelden voor logies en bed & breakfast en die worden voorlopig ook voor AirBnB-verhuur gehanteerd.
 • Woningen mogen alleen incidenteel verhuurd worden.
 • De hoofdbewoner van de AirBnB - en dus de verhuurder - is verantwoordelijk voor de veiligheid van de gasten.
 • Als de verhuur van een zodanige omvang is dat er sprake is van een logiesfunctie, dan gelden de eisen uit het bouwbesluit aan een logiesfunctie. De hoofdbewoner moet dan zorgen voor brandmeldinstallaties, vluchtrouteaanduidingen en brandcompartimentering.
 • Als de woning aan vier of minder personen wordt verhuurd, is er geen gebruiksmelding brandveiligheid nodig. Er gelden in dat geval alleen een aantal aanbevelingen over brandveilig gebruik.
 • Bij verhuur aan vijf tot tien mensen, moet de AirBnB bij het omgevingsloket van de gemeente worden gemeld. Er gelden dan bepaalde eisen voor brandveilig gebruik van de woning.
 • Als de woning aan tien of meer mensen wordt verhuurd, heeft de hoofdbewoner een omgevingsvergunning nodig. 
 • Verhuurders moeten, net als hotels, logiesbelasting betalenBekijk alles over wonen