Nederlandse woningcorporaties bouwen de komende jaren 34.000 woningen per jaar. Dit is twee keer zoveel als in 2015.

Dit blijkt donderdag uit de Woonagenda 2017-2021 van de vereniging van woningcorporaties Aedes. Meer bouwen noemt de vereniging als ambitie.

Daarnaast wil de koepelorganisatie sociale huurwoningen energiezuiniger maken. Corporaties moeten hun woningen in 2050 allemaal CO2-neutraal hebben gemaakt. In 2021 hebben de woningen gemiddeld genomen het energielabel B. Daarnaast versnellen de corporaties hun investeringen in zonnepanelen, warmteaansluitingen en woningisolatie.

Door de verduurzaming van de gebouwen wil Aedes de huurwoningen ook beter betaalbaar maken. Daarnaast vindt de organisatie dat gemeenten extra grond beschikbaar moeten stellen voor de bouw van sociale huurwoningen. Mensen met een relatief laag inkomen helpen aan een "passend en betaalbaar" huis ziet de vereniging als doel.

Aangesloten corporaties zullen daarnaast een deel van hun investeringscapaciteit inzetten om het het risico te verkleinen dat huurders hun huur niet kunnen betalen. Corporaties zullen tevens inzetten op extra "middeldure" woningen.