Aantal dure scheefwoners niet verder gestegen in 2015

Het aantal zogenoemde dure scheefwoners, huishoudens die te veel huur betalen in verhouding tot hun inkomen, is in 2015 na een jarenlange stijging niet verder toegenomen.

Er waren in dat jaar 370.000 huishoudens met huurtoeslag die duur scheefwoonden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Gezamenlijk ontvingen zij bijna 1,1 miljard euro aan huurtoeslag.  

Er is sprake van duur scheefwonen als huurders op basis van hun inkomen en vermogen recht hebben op huurtoeslag en de huur hoger is dan de zogenaamde aftoppingsgrens. Als dit het geval is, wordt de huurtoeslag verlaagd, oftewel afgetopt.

De aftoppingsgrens bedraagt 576,87 euro aan huur per maand voor één- en tweepersoonshuishoudens en 618,24 euro voor grotere huishoudens. Onder deze grens is er sprake van passend wonen.

In 2006 was het aandeel dure scheefwoners onder huishoudens met een huurtoeslag nog ruim 9 procent, in 2014 was dit opgelopen tot ruim 28 procent. In 2015 daalde het aandeel dure scheefwoners licht naar bijna 27 procent.

Huurtoeslag

De totale kosten voor de huurtoeslag stegen van 2,8 miljard euro in 2014 tot 3,1 miljard euro in 2015. Dit komt door de groei van het aantal huurders met huurtoeslag, de stijging van de huren in de sociale-huursector en de verhoogde grensbedragen. Huishoudens die passend wonen, kregen ruim 2 miljard euro aan huurtoeslag in 2015.

Onder zelfstandigen en huishoudens met vooral inkomen uit arbeid zijn bovengemiddeld veel dure scheefwoners te vinden. Onder huishoudens met hoofdzakelijk een pensioenuitkering of een bijstandsuitkering is het percentage lager dan gemiddeld.

Ook onder eenoudergezinnen met huurtoeslag komt duur scheefwonen naar verhouding veel voor. Bij alleenstaanden komt het juist het minst vaak voor.

Dure scheefwoners hebben minder te besteden. Hoewel zij gemiddeld een hoger inkomen hebben dan passend wonende huishoudens, houden zij minder over na aftrek van de huurlasten.

Lees meer over:
Tip de redactie