Een belangrijke oorzaak voor de "bovenmatige" prijsstijgingen op woningmarkten in vooral de grote steden is het strenge beleid voor nieuwe bouwvergunningen.

Het huidige duurzame verstedelijkingsbeleid is debet aan het tekort aan nieuwbouwwoningen, zegt makelaarsorganisatie Dynamis donderdag. 

De organisatie verwijst naar de cijfers voor afgegeven bouwvergunningen. In 2016 zijn er 57.000 vergunningen verstrekt. Naar verwachting wordt komend jaar eenzelfde aantal woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Tegelijk wordt een stijging van het aantal huishoudens verwacht van zeventigduizend.  

Pas op lange termijn zorgt het huidige beleid ervoor dat de groei van nieuwe woningen aansluit op de vraag uit de markt. Op korte termijn is die aansluiting er niet waardoor er periodes zijn met soms te veel en soms te weinig nieuwbouw.

Volatiliteit 

"Beide situaties hebben invloed op de evenwichtsprijs op de woningmarkt en maken de marktprijs volatieler, wat risico's met zich meebrengt voor de consument."

De organisatie haalt aan dat de termijn van planontwikkeling van veel nieuwbouwprojecten lastig vast te stellen is en dat de praktijk leert dat plannen door allerlei redenen kunnen worden uitgesteld.

Dynamis geeft als alternatief het creëren van een ruimer aanbod van plannen voor meer flexibiliteit. Zo kan beter gereageerd worden op veranderende marktomstandigheden, hoewel het ook meer risico's met zich meebrengt voor planontwikkeling.

Dynamis is een organisatienetwerk van dertien grote regionale makelaars met 37 vestigingen in het hele land.