De optimistische stemming van kopers en verkopers op de woningmarkt is op zijn retour, concludeert de Vereniging Eigen Huis (VEH). Na bijna vier jaar van onafgebroken groei vermindert het consumentenvertrouwen in december voor het eerst weer.

De Marktindicator, een graadmeter waarmee de VEH elke maand het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt meet, daalt in december met vier punten van 121 naar 117. Sinds 2004 is het nog maar drie keer eerder voorgekomen dat de indicator in een maand tijd zo sterk terugliep.

Volgens de VEH hangt de daling samen met de oplopende hypotheekrente en daling van het woningaanbod. 37 procent van de Nederlanders vindt nu dat woningen minder betaalbaar worden. In januari dacht nog maar 19 procent daar zo over.  

De rentestand is voor veel huizenkopers belangrijk voor de betaalbaarheid van een woning. 41 procent van de ondervraagden verwacht dat de hypotheekrente de komende twaalf maanden zal stijgen. Een maand geleden was dat nog 26 procent.

De Eigen Huis Marktindicator is gebaseerd op maandelijkse peilingen onder een representatief aantal Nederlanders, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK. De indicator heeft een waarde tussen de nul en tweehonderd, waarbij de waarde honderd een "neutrale stemming" vertegenwoordigt.