Woningcorporaties gaan volgend jaar meer investeren in onder meer nieuwbouw, verduurzaming en het onderhouden van huurwoningen.

Dat meldt koepelorganisatie Aedes op basis van een rondgang onder leden.

De meeste corporaties steken volgens de organisatie dit en volgend jaar miljoenen in nieuwe huizen voor specifieke doelgroepen, energieneutrale woningen, verduurzaming en onderhoud.

Zo investeren Twentse corporaties, verenigd in het samenwerkingsverband WoON Twente in tien jaar tijd in totaal 560 miljoen euro in zo'n 35.000 bestaande woningen. Ook worden vijfhonderd energieneutrale woningen gebouwd.

Grote steden

Daarnaast investeren 25 corporaties in grote steden zoals Den Haag, Utrecht en Amsterdam de komende jaren gemiddeld bijna 1,6 miljard euro per jaar in nieuwbouw en het verbeteren en verduurzamen van bestaande huizen. 

Ook zijn er plannen om jaarlijks minstens tienduizend meer huizen te verduurzamen en verbeteren dan in 2015. Het gaat in dit geval om corporaties in het samenwerkingsverband De Vernieuwde Stad (DVS).

Bezuinigd

Volgens Aedes staan veel corporaties er financieel beter voor dan een aantal jaren geleden. Corporaties hebben in de afgelopen jaren flink bezuinigd, schulden afgelost, huren verhoogd en investeringen uitgesteld.

In sommige regio's is het toch lastig om nieuwe woningen te bouwen, omdat er onvoldoende ruimte is voor sociale woningbouw. Ook zijn er corporaties die een deel van de huren niet verhoogt, omdat zij de woningen betaalbaar willen houden voor de meest kwetsbare groepen. Hierdoor hebben deze corporaties iets minder ruimte om te investeren.