De huren voor bestaande huurders van sociale huurwoningen zijn dit jaar met 1,3 procent gestegen. Het is de laagste huurstijging sinds 2012.

Dat schrijft minister Stef Blok (Wonen) naar aanleiding van het rapport Staat van de Woningmarkt 2016. Vorig jaar steeg de huurprijs voor deze groep nog met 2 procent.

De beperkte huurstijging hangt onder meer samen met het huurbeleid van corporaties, de lage inflatie en regels rondom het toewijzen van woningen.

Als ook wordt gekeken naar de gemiddelde huurstijging na intrek van nieuwe huurders (0,8 procent), dan komt de totale huurstijging in de gereguleerde huursector uit op 2,1 procent. De toename was een jaar eerder nog 2,8 procent.

Vorig jaar is de huur bij ruim 120.000 woningen verlaagd. Dat komt neer op zo'n 4 procent van de totale huurvoorraad. Huurverlagingen zijn dit jaar vaker voorgekomen dan in voorgaande jaren. Het gaat dan met name om verlagingen bij intrek van nieuwe bewoners.

Vrije sector

In de vrije sector gingen de huren voor zittende huurders met 1,6 procent omhoog. Vorig jaar was de stijging even groot. De huurontwikkeling van de vrije sector is redelijk vergelijkbaar met de stijgingen in de gereguleerde huursector.

Uit het onderzoek blijkt ook dat relatief meer huurwoningen van corporaties worden gehuurd door mensen voor wie deze huizen bedoeld zijn. Het aantal mensen dat een voor hun inkomen te goedkope sociale huurwoning huurt, is sinds 2009 met 10 procentpunt afgenomen.

Het aandeel huurders dat in een voor hen te dure huurwoning wonen, is juist gegroeid. "Als gevolg van de beperkte huurstijging en het passend toewijzen dat in januari van dit jaar is ingegaan, is de verwachting dat het aandeel dure scheefwoners weer zal afnemen", schrijft Blok.

Verder blijkt het aandeel huurwoningen in de vrije sector tussen 2009 en 2015 te zijn verdubbeld. Het percentage steeg van 8 naar 16 procent.