Huiseigenaren in Amsterdam mogen hun panden in het vervolg zonder geldige reden niet langer dan zes maanden leeg laten staan. Als ze dat niet doen, kan de stad zelf een bewoner aandragen of een forse boete opleggen.

Met die verordening gaat het stadsbestuur de vastgelopen woningmarkt in de hoofdstad te lijf.

Een woning mag niet langer dan een half jaar leegstaan, tenzij daar een bijzondere reden voor is zoals renovatie of de afwikkeling van een erfenis.

In alle andere gevallen zijn eigenaren na die termijn verplicht dit te melden bij de gemeente. Mochten de eigenaren zich daar, ook na aandringen, niet aan houden dan kan er een boete van 2.500 euro worden opgelegd.

Voor professionele verhuurders is die boete zelfs vastgesteld op 5.000 euro. In het uiterste geval wijst de gemeente de leegstaande woning zelf aan iemand toe.

Schaars

''De ruimte in Amsterdam is schaars en moet daarom zo goed mogelijk worden benut'', aldus woonwethouder Laurens Ivens. ''Amsterdam handhaaft streng op alle vormen van woonfraude. Met deze nieuwe regels kunnen vanaf nu ook leegstaande woningen aangepakt worden. Zo worden alle huizen in de stad gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk om in te wonen.''

Tot nu toe kon er alleen worden opgetreden bij leegstand van kantoorgebouwen, maar ontbraken middelen om eigenaren van particuliere woningen tot actie te bewegen. Als de gemeenteraad in november met het plan instemt, kan de verordening volgens het gemeentebestuur op 1 december in werking treden.