Woningcorporaties mogen sinds deze week niet meer buiten hun eigen woningmarktregio bouwen. Daardoor ontstaat in sommige gemeenten een tekort aan geld voor de bouw van sociale huurwoningen.

Dat meldt vakblad Cobouw donderdag.

Iedere corporatie mag nog maar in één van de negentien woningmarktregio's huizen bouwen en woningen aankopen. Binnen de eigen regio mogen ze in elke gemeente actief zijn. De nieuwe regels zijn op 30 augustus gepubliceerd in de Staatscourant.

Deze week is de lijst voor die regio's definitief vastgesteld. Corporaties die al plannen hadden om buiten hun regio te bouwen, moeten hiervoor een ontheffing aanvragen bij gemeenten.

Volgens Cobouw leidt de indeling ertoe dat grote, vaak vermogende corporaties zich uit sommige gemeenten terugtrekken. Daardoor is er geen geld over voor sociale woningbouw.

Met name de regio Amersfoort/Noord-Veluwe/Zeewolde zou hierdoor geraakt worden. De bestedingsruimte voor volkshuisvesting zou met zo'n 30 procent afgenomen zijn.

Eemnes

Zo heeft de gemeente Eemnes grote corporaties zoals De Alliantie, Dudok Wonen en Portaal zien vertrekken.

Ook in Rozendaal en in de gemeente Terschelling zou de bouw van nieuwe sociale huurwoningen hierdoor onder druk komen. In elf andere gemeenten bleef volgens het vakblad slechts de helft van het investeringsvermogen over.

En de regio Noord-Holland Noord lijkt juist baat te hebben bij de verandering. In dit gebied is er volgens Cobouw 13 procent meer geld beschikbaar voor volkshuisvesting.

"Doordat nu duidelijk is welke corporatie in welke regio mag werken, is de verwachting dat corporaties op grote schaal woningen aan elkaar gaan verkopen. Duurdere huurwoningen gaan daarbij mogelijk naar beleggers", schrijft het vakblad.