De huren in de vrije sector zijn in de afgelopen drie jaar harder gestegen dan de prijs van koopwoningen.

De gemiddelde jaarhuur als percentage van de woningwaarde kwam vorig jaar uit op 6,1 procent. In 2009 lag dit percentage nog op 5,4 procent, blijkt dinsdag uit onderzoek (pdf) van makelaarsvereniging NVM en Ortec Finance. Vier jaar eerder, in 2005, was het percentage eveneens 6,1 procent.

In de periode van 2005 tot en met 2015 kostte een huurwoning in de vrije sector 1.244 euro per maand. In Zuid-Holland (1.429 euro), Noord-Holland (1.373 euro) en Utrecht (1.107 euro) waren de huren toen het hoogst. De huren waren het laagst in Friesland (798 euro), Overijssel en Limburg (beiden 865 euro).

In 2005 was de gemiddelde huur 1.325 euro. In de jaren daarna bleven de prijzen redelijk stabiel. Maar in 2009 daalde het gemiddelde naar 1.234 euro. De huurprijzen daalden vervolgens verder. In 2014 stegen de huren weer. Vorig jaar kwam het gemiddelde uit op 1.182 euro.

Kredietcrisis

De ontwikkelingen op de huurmarkt bewegen mee, maar zijn niet gelijk aan die op de koopwoningmarkt. Tot aan 2013 waren de veranderingen in huurprijzen minder groot dan veranderingen in prijzen van koopwoningen.

"Voor het uitbreken van de financiële crisis stegen de huurprijzen minder hard dan de koopprijzen", stelt hoogleraar en onderzoeker bij Ortec Finance Marc Francke. Maar hoewel koopwoningen flink in waarde zijn gedaald na het uitbreken van de kredietcrisis, zijn de huurprijzen in die periode niet flink gedaald. 

"Doordat huurprijzen tussen 2013 en 2015 sterker zijn gestegen dan de koopprijzen, is in deze periode het markthuurpercentage toegenomen", aldus Francke. Overigens is de stijging in de periode 2005 tot en met 2015 wel achter gebleven op de inflatie.

De gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen bereikte volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in augustus 2008 een piek van 261.948 euro. Daarna daalden de prijzen tot het dieptepunt in juni 2013 (206.114 euro). Sindsdien laat de prijs een stijgende trend zien. Afgelopen juli waren bestaande koopwoningen nagenoeg weer even duur als in maart 2005.

Locatie

De locatie is de meest bepalende factor voor de hoogte van de huur. Een vergelijkbare woning kan in Amsterdam 70 procent meer kosten dan het landelijk gemiddelde.

Ook de oppervlakte van de woning en de staat van onderhoud hebben invloed op de huurprijs. Voor een 10 procent grotere woning wordt 7 procent meer huur gevraagd. En voor een goed onderhouden woning moet een huurder een kwart meer betalen dan voor een slecht onderhouden huurhuis.

Slecht nieuws

"De bovenmatige prijsstijging is slecht nieuws voor consumenten die, om uiteenlopende redenen, zijn aangewezen op de vrije huurmarkt", zegt voorzitter Ger Jaarsma van NVM. "Daar komt bij dat het aanbod in dit huursegment nog steeds te wensen overlaat."

Volgens Jaarsma is een steeds groter deel van de Nederlandse huishoudens aangewezen op huurwoningen in de vrije sector. Dit geldt met name voor inwoners van de grote steden.

In ieder geval tot en met 2018 ligt de zogenoemde huurliberalisatiegrens op 710,68 euro. Als de huur bij de start van het contract hoger is dan dit bedrag, dan gaat het om een huurwoning in de vrije sector.