De verhuurderheffing moet worden afgeschaft. Dit stellen Aedes (de vereniging van woningcorporaties), de Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar aanleiding van een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Uit het onderzoek blijkt dat de heffing negatieve gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van sociale huurwoningen en voor huishoudens met lagere inkomens.

Sinds 2013 moeten eigenaren van sociale huurwoningen (vooral corporaties) de verhuurderheffing betalen. Maar Aedes, de Woonbond en de VNG zeggen dat het geld juist nodig is voor meer sociale huurwoningen voor verschillende groepen woningzoekenden.

Ook moeten huren betaalbaar blijven. Het aantal goedkope corporatiewoningen is sinds 2010 met een derde gedaald. Corporaties willen hier graag mee aan de slag. Maar iedere euro die corporaties afdragen, gaat volgens hen ten koste van het bouwen van nieuwe woningen.

Staatskas

De heffing bracht volgens het onderzoek in 2014 1,2 miljard op en dat wordt 1,7 miljard in 2017. Dit jaar betalen verhuurders van meer dan tien sociale huurwoningen een heffing van 0,491 procent over de WOZ-waarde van hun woningen. Dit tarief loopt volgend jaar op naar 0,536 procent.

Dit geld verdwijnt vooral in de staatskas. Het kabinet vraagt een bijdrage van de verhuurders om de nationale schuld te verlagen.

De verhuurderheffing ontmoedigt verhuurders om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen of om bestaande woningen te renoveren omdat de heffing dan stijgt.

Het is voordeliger om huren zo te verhogen dat woningen niet meer onder de heffing vallen, om sociale huurwoningen te verkopen aan bewoners en om vrijesectorwoningen te bouwen. Die worden immers niet belast.

De onderzoekers concluderen dat het beter is de heffing te verbreden tot alle woningen, dus ook niet-sociale huurwoningen en koopwoningen.

Minister Stef Blok (Wonen) laat momenteel eveneens een onderzoek uitvoeren naar de effectiviteit van de verhuurderheffing.

Domme maatregel

SP-Kamerlid Farshad Bashir noemt de verhuurderheffing "een domme maatregel". Volgens hem levert de heffing weinig op, omdat door de stijgende huren meer mensen huurtoeslag aanvragen.

Hij roept op de inkomsten in te zetten om te investeren om de wachtlijsten weg te werken en huizen op te knappen.

Geen discussie

Blok stelt donderdag in een reactie dat hij geen reden ziet om de verhuurderheffing ter discussie te stellen. Volgens de minister kunnen de corporaties de heffing prima betalen.

"Dat corporaties huren verhogen, is voorzien. Dat is ook bewust mogelijk gemaakt voor hogere inkomens om het scheefwonen aan te pakken. Lagere inkomens krijgen de extra verhoging gecompenseerd via de huurtoeslag", zegt de bewindsman.

"Corporaties kunnen de heffing betalen uit de extra huurverhogingen, de verkoop van bezit dat niets met sociale huur te maken heeft en door te besparen op de bedrijfslasten."