De huurprijzen voor sociale woningen stijgen per 1 juli 2016 met gemiddeld 1 procent. In vergelijking met 2014 (3,9 procent) en 2015 (2,2 procent) gaan de prijzen minder hard omhoog.

Voor huishoudens met de laagste inkomens ligt dit percentage 0,3 procentpunt lager, blijkt uit een enquête van branchevereniging voor woningstichtingen Aedes onder honderdtachtig woningcorporaties.

In de twee voorgaande jaren stegen de huurprijzen met respectievelijk 3,6 en 1,8 procent.

Huurverhoging

Bron: Aedes© NU.nl/Jerry Vermanen

De beperkte huurstijging komt overeen met het sociaal huurakkoord van de branchevereniging en de Woondbond. Volgens Aedes-voorzitter Marc Calon voegen de corporaties daad bij woord. "Mensen met weinig inkomen krijgen dit jaar nauwelijks huurverhoging. Dat is een goede zaak."

Het kabinet stelt jaarlijks de maximale huurstijging vast. In 2016 geldt een gemiddelde huurstijging van 1 procent voor alle huishoudens die een huurstijging krijgen van 2,1 procent of lager.