Het aantal mensen dat meer dan 120 dagen achterloopt met de betaling van hun hypotheek, is in de afgelopen zes maanden afgenomen.

De groep die moeite heeft met het betalen van de hypotheeklasten, slonk met 2.215 personen naar 110.466, blijkt donderdag uit een rapportage van Bureau Kredietregistratie (BKR).

Sinds 2008 zijn de betalingachterstanden op hypotheken fors gegroeid. Maar in oktober vorig jaar zag BKR voor het eerst weer een daling. Deze afname was nog wel beperkt. Inmiddels is volgens de organisatie sprake van "een wezenlijke daling".

"We hopen dat we met deze ingezette daling uiteindelijk weer teruggaan naar het niveau van voor de crisis. In 2009 waren er circa veertigduizend mensen die moeite hadden om hun hypotheeklasten te voldoen", zegt algemeen directeur Peter van den Bosch van BKR in een reactie.

Klein deel

BKR benadrukt opnieuw dat de geregistreerde betalingsachterstanden op hypotheken maar een klein deel zijn van de totale schuldenproblematiek. 

"Als iemand met bijvoorbeeld een energie- of huurachterstand een lening aanvraagt, is deze betalingsachterstand niet automatisch inzichtelijk voor de kredietverstrekker. Terwijl deze informatie wel van belang is om grotere betalingsproblemen te voorkomen", stelt Van den Bosch.

Ook bij de Belastingdienst, woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bestaan veel betalingsachterstanden. De organisatie pleit er daarom al langer voor om meer schulden centraal te registreren.

Ook wil BKR meer samenwerking met overheidsdiensten, commerciële partijen en hulpverleningsinstanties, om betalingsproblemen sneller te signaleren.