Voor steeds meer huurders is het moeilijk om elke maand de huur en andere kosten voor levensonderhoud op te brengen. 

Een half miljoen huurders (18 procent) kan met moeite aan de verplichtingen voldoen. Sinds 2012 is dit met 5 procent gestegen, blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het planbureau onderzocht hoeveel huishoudens een zogeheten betaalrisico hebben: het risico dat een huishouden op een gegeven moment de maandelijkse woonlasten niet meer kan betalen, omdat hun inkomen ontoereikend is.

De problemen zijn minder groot bij eigenaren van een koopwoning. Vorig jaar had 3 procent moeite om de maandelijkse woonlasten te voldoen. Het zijn volgens het PBL vooral de absolute minima die in de knel zitten.

In 2015 dreigde bijna de helft van alle huurtoeslaggerechtigden met een inkomen onder het sociale minimum in de betalingsproblemen te komen.

Huurtoeslag

Uit de cijfers blijkt dat mensen die huurtoeslag krijgen, minder moeite hebben. Toch is dit percentage (11 procent) wel verdubbeld ten opzichte van 2012.

De oorzaak is volgens het planbureau voor een deel door beleidsveranderingen: huurders betalen een groter deel van de huur zelf en corporaties hebben de mogelijkheid om de huren sterker te laten stijgen dan de inflatie.

''Door de hard gestegen huren zitten steeds meer huurders in de knel'', reageert directeur Ronald Paping van de Woonbond op de cijfers.

Vanaf 2013 konden de huren ver boven inflatie stijgen. ''Het aantal huurders dat daardoor met armoede kampt, is hierdoor hard toegenomen.'' De Woonbond roept verhuurders op prioriteit te maken van de betaalbaarheid van de huren.

Praktijk

Een woordvoerder van minister Stef Blok zegt dat het maar de vraag is of meer huurders moeilijker rondkomen. De praktijk laat volgens de zegsman juist een positieve ontwikkeling zien.

Het PBL-onderzoek is een modelmatige doorrekening van aannames van wat mensen kwijt zijn aan verschillende uitgaven voor levensonderhoud. Maar het onderzoek zegt niets over hoeveel mensen daadwerkelijk betalingsproblemen hebben.

Deze week meldde brancheorganisatie van woningcorporaties Aedes nog dat voor het tweede jaar op rij het aantal huisuitzettingen door betalingsproblemen is gedaald. Dat komt juist door vroegtijdig ingrijpen zodat schulden zich niet opstapelen, zegt de woordvoerder.

Bovendien heeft het kabinet honderden miljoenen euro's extra uitgetrokken voor de huurtoeslag. Daarmee worden de laagste inkomens gecompenseerd voor eventuele huurverhogingen.

Betalingsproblemen huurders