Verzekeraar Achmea moet klanten compenseren, omdat de rente op hun hypotheek negatief is. De rente op die lening is gekoppeld aan een Libortarief dat onder de 0 procent is gezakt.

De consumenten moeten met terugwerkende kracht worden gecompenseerd, oordeelt de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid maandag.

Het Kifid kreeg een klacht over een hypotheekovereenkomst van Staalbankiers. Staalbankiers is onderdeel van Achmea.

Volgens de overeenkomst moeten klanten een renterief betalen dat gelijk staat aan het Libortarief in Zwitserse franken plus een opslag van 0,7 procent.

Maar het Libortarief in Zwitserse franken is zo sterk gedaald, dat de rente op deze lening ondanks de opslag negatief is. In de overeenkomst staat niet wat er in dat geval moet gebeuren.

Eenzijdig

Staalbankiers heeft eenzijdig bepaald dat het rentetarief op de geldlening naar 0 procent gaat bij een negatieve rente. De bank kon op deze manier uitbetaling van de negatieve rente aan klanten vermijden.

Consumenten zijn het niet eens met dit besluit en eisen dat de bank de negatieve rente aan hen uitbetaalt. Zij zijn met hun klacht naar het Kifid gestapt.

"In de klachtprocedure bij Kifid heeft de bank onvoldoende aangetoond dat het vergoeden van negatieve rente in strijd is met de bepalingen van de overeenkomst", stelt de commissie.

Speculatief

Volgens het Kifid is de overeenkomst niet alleen speculatief voor klanten, maar ook voor de bank zelf. 

"De bepalingen van de overeenkomst bieden geen basis en de aard van de overeenkomst verzet zich ertegen dat de bank dit risico eenzijdig beperkt door het rentetarief op 0 procent te bepalen."