Vrijdag 7 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Belastingdienst

Woonbond wil huurverhogingen via rechter terugdraaien

De Woonbond dreigt naar de rechter te stappen, omdat de Belastingdienst volgens de wet geen inkomensgegevens mocht delen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging.
Door NU.nl

Sinds de zomer van 2013 mogen verhuurders van sociale huurwoningen de huren extra verhogen voor bepaalde inkomensgroepen. De Belastingdienst laat daarom aan verhuurders weten in welke inkomenscategorie een huurder valt.

Maar de Raad van State oordeelde onlangs dat in de wet niet expliciet is opgenomen dat de fiscus de plicht heeft om die gegevens te delen. 

Verhuurders hebben die gegevens nodig om te bepalen hoe hard de huur omhoog mag. Volgens de Woonbond zijn de inkomensafhankelijke huurverhogingen onrechtmatig en hebben huurders recht op het te veel betaalde bedrag en een huurverlaging.

"Het huidige niveau is immers op onrechtmatige gronden bereikt. Veel mensen betalen nu een maandhuur die meer dan 100 euro hoger ligt dan drie jaar geleden."

Juridische stappen

De Woonbond wilde eigenlijk met de Belastingdienst en verhuurders een schikking treffen, maar die partijen wilden volgens de organisatie niet praten. "Wij zijn daarom genoodzaakt juridische stappen te ondernemen", stelt directeur Ronald Paping van de Woonbond.

De organisatie start aanstaande donderdag met een kort geding om de verwerking van inkomensgegevens te stoppen. 

"Dat gebeurt op dit moment nog wel, terwijl dat niet mag. Minister Blok wil dit met een wetswijziging mogelijk maken, maar de Eerste Kamer heeft deze wet nog niet aangenomen", aldus de Woonbond.

Miljoenenclaim

Daarnaast breidt de organisatie ook een collectieve zaak voor. Namens de huurders wil de organisatie ongeveer 300 miljoen euro terugeisen.

Verhuurders en de Belastingdienst kunnen volgens de Woonbond individuele claims verwachten als ze niet bereid zijn een collectieve regeling te treffen. De organisatie stelt dat het om honderdduizenden huishoudens gaat.

"Dit zijn middeninkomens die vaak niet terecht kunnen in de vrije sector, en de huurprijs voor hun huidige huurwoning jaar op jaar fors zien stijgen waardoor de huur voor velen onbetaalbaar wordt", meent Paping. "Nu blijkt dat deze extra huurverhoging onrechtmatig is, moet dit worden gecorrigeerd. Desnoods door de rechter."

Schikken

Overigens staat de huurdersvereniging nog wel open voor een schikking, "om juridisch getouwtrek te voorkomen". Maar een woordvoerder van minister Stef Blok (Wonen) laat maandag weten dat er volgens de minister niets valt te schikken, omdat huurders geen schade zouden hebben geleden. 

Het gaat namelijk niet om de vraag of de inkomensafhankelijke huurverhoging al dan niet terecht is. De kwestie draait alleen om de vraag of de Belastingdienst volgens de wet de plicht heeft om de gegevens met verhuurders te delen. De uitspraak van de Raad van State zou geen invloed hebben op eerdere huurverhogingen. 

Voor het verstrekken van inkomensgegevens voor de verhogingen van deze zomer, is wel een aanpassing van de wet nodig. Huurders moeten voor 1 mei van hun verhuurder horen hoe hard hun huur zal stijgen. De minister gaat ervan uit dat de wet op tijd aangepast zal zijn.

Onvolkomenheid

Minister Stef Blok (Wonen) zei begin deze maand al dat hij de inkomensafhankelijke huurverhoging laat zoals die is. Huurders kunnen dus ook deze zomer een dergelijke verhoging krijgen. Hij noemde de onduidelijkheid in de wet een "technische onvolkomenheid" die hij zal repareren.

Blok heeft afgelopen december een wetsvoorstel ingediend om de verplichting expliciet in de wet opgenomen te krijgen. Als dit voorstel op tijd wordt aangenomen door de Eerste Kamer en in werking treedt, dan kan de fiscus op tijd inkomensverklaringen verstrekken aan huurders.

Voor het geval dit niet zou lukken, is gelijktijdig ook een ander wetsvoorstel over gegevensverstrekking door de Belastingdienst ingediend. Daar staat een vergelijkbare bepaling in.

Verhogingen

De huren van huishoudens die in 2014 een inkomen tot en met 34.678 euro hadden, mogen deze zomer met maximaal 2,1 procent stijgen. Dat is een extra verhoging van 1,5 procent boven op de inflatie van 0,6 procent.

Voor de groep die tussen de 34.678 euro tot en met 44.360 euro verdiende, geldt een maximale verhoging van 2,6 procent. Voor de inkomens daarboven mogen de huren met maximaal 4,6 procent stijgen.


Lees meer over:

Wonen

Aanbevolen artikelen