Huishouden minder kwijt aan reisdocumenten en hondenbelasting

Huishoudens zijn dit jaar minder kwijt aan reisdocumenten, hondenbelasting, afvalstoffenheffing en bouwvergunningen dan vorig jaar.

Een paspoort is dit jaar zo'n 3,9 procent goedkoper dan in 2015, blijkt vrijdag uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Een paspoort kost dit jaar gemiddeld 64,38 euro. De prijs voor een ID-kaart is met 4,9 procent gezakt naar 50,39 euro.

Voor beide soorten documenten geldt een maximumtarief. Die maximumtarieven zijn dit jaar verlaagd. Rijbewijzen zijn overigens wel 0,8 procent duurder geworden.

Hondenbelasting

De hondenbelasting is in 2016 gemiddeld 10 procent lager dan vorig jaar. De belasting is dit jaar gemiddeld 56 euro. In 250 van de 390 gemeenten wordt hondenbelasting geheven.

Ede verlaagt het tarief het meest (62 procent). Koggenland is de grootste stijger met een tariefsverhoging van 74 procent.

Bouwvergunningen

Ook de leges voor bouwvergunningen zijn gedaald. Voor een dakkapel van 10.000 euro moeten huizenbezitters dit jaar gemiddeld 338 euro betalen aan de gemeente. Dat is 1,9 procent minder dan een jaar eerder.

Ook de leges voor een uitbouw van 45.000 euro (1.300 euro) en de bouw van een nieuwe woning van 140.000 euro (2.100 euro) zijn dit jaar gedaald.

Nauwelijks gestegen

Over het algemeen zijn de gemeentelijke lasten dit jaar nauwelijks gestegen, concludeert COELO. Het gaat om een stijging van 1,1 procent. Dat is 7 euro meer ten opzichte van 2015.

Huishoudens van meerdere personen in een koopwoning zijn dit jaar gemiddeld 723 euro kwijt aan de belangrijkste posten, oftewel de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Net als in 2015 is Aalten op dit punt de goedkoopste gemeente en Blaricum de duurste. Een meerpersoonshuishouden in Aalten is gemiddeld 539 euro kwijt en gezinnen in Blaricum 1.215.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is met gemiddeld 0,2 procent gedaald naar 263 euro. Dat is 0,53 euro minder dan in 2015. Wel zijn er grote verschillen. Zo heeft Roerdalen de afvalstoffenheffing met bijna een derde verlaagd, omdat de gemeente een flink bedrag over had gehouden van eerder ontvangen afvalstoffenheffingen.

In Eemsmond is de stijging met 44 procent het hoogst. Deze gemeente had juist jarenlang het laagste tarief, omdat Eemsmond een groot deel van de kosten van afvalinzameling en -verwerking met ozb-opbrengsten dekte. 

Nijmegen heeft inmiddels het laagste tarief voor meerpersoonshuishoudens (95 euro) en Blaricum het hoogste tarief (438 euro).

Ozb

Het gemiddelde ozb-tarief is dit jaar verder gestegen. Een huishouden is dit jaar gemiddeld 268 euro kwijt aan ozb. Dat is 5 euro meer dan in 2015, een stijging van 0,2 procent.

Daarmee wordt de zogenoemde macronorm opnieuw overschreden. Dit is een afspraak tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Rijksoverheid over hoe hard de landelijke ozb-opbrengst mag stijgen. Gemeenten zouden dit jaar 28,7 miljoen euro meer binnenhalen dan is afgesproken.De totale belastingopbrengst stijgt met 0,0121 procent meer dan volgens de afspraken.

Inwoners van Texel betalen de minste ozb (117 euro) en inwoners van Blaricum het meest (699 euro). Meerssen heeft deze belasting het hardst laten stijgen (37 procent). Dongeradeel heeft juist de grootste verlaging doorgevoerd (13 procent).

Rioolheffing

Ook de rioolheffing stijgt verder. Dit jaar gaat het om een tariefsverhoging van 1,9 procent. Dat komt neer op 3,53 euro extra.

Een huishouden dat uit meerdere mensen bestaat, is het goedkoopst uit in Veendam (85 euro) en het duurst in Zwartewaterland (385 euro). Deze gemeente heeft geen reserves meer om de stijgende kosten van riolerigskosten op te vangen.

Tip de redactie