Er zijn 14.866 verkochte woningen geregistreerd door het Kadaster, een stijging van 27,1 procent vergeleken met een jaar eerder. Afgezet tegen januari gaat het om een stijging van 24,9 procent.

Vooral appartementen wisselen veel van eigenaar, zo blijkt uit de cijfers die het Kadaster donderdag heeft bekendgemaakt. Er werden 35,7 procent meer appartementen verkocht.

Bij alle woningtypen is een stijging zichtbaar.

Bij hoekwoningen is de stijging het laagst met 18,4 procent. Verder werden er 19,7 procent meer vrijstaande woningen verkocht en 34,2 procent meer tussenwoningen.

Woningen Kadaster

Bron: Kadaster© NU.nl/Jerry Vermanen

In alle provincies stegen de verkopen. In Limburg was de grootste stijging zichtbaar met 41,5 procent meer verkochte woningen. De laagste stijging werd genoteerd  in Zeeland met 12,7 procent. 

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in februari met 27,6 procent toe ten opzichte van februari vorig jaar, van 17.229 naar 21.989. Vergeleken met januari (16.918) is er sprake van een stijging van 30 procent.

In februari 2016 vonden 139 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 10,3 procent ten opzichte van februari 2015. Toen vonden 155 executieveilingen plaats.