Het aantal aanvragen voor huurtoeslag is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Momenteel is het aantal aanvragen opgelopen tot bijna 1,3 miljoen mensen. 

Tien jaar geleden maakten nog maar 973.000 mensen gebruik van de huurtoeslag, zo blijkt uit cijfers die LocalFocus opgevraagd heeft bij het ministerie van Financiën. Dat betekent een stijging van ruim 32 procent.

In 2015 lag het aantal gebruikers van de regeling op een aantal van 1.288.203 mensen. Ten opzichte van dat jaar is het aantal gebruikers dit jaar met bijna 16.500 gestegen.

Opvallend is dat het aantal aanvragers onder 65-plussers afgenomen is. In de leeftijdscategorieën 25 tot 45 en 45 tot 65 jaar is het aantal aanvragen toegenomen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal aanvragen onder mensen jonger dan 25 jaar vrijwel gelijk gebleven.

Regio's

De meeste aanvragers van huurtoeslag wonen in de gemeente Rotterdam. Per honderd inwoners maken daar veertien mensen gebruik van de regeling. Ook in Heerlen (13,9 per honderd), Groningen (13,7) en Leeuwarden (12,5) en Delft (12,4) ontvangen meer inwoners huurtoeslag dan elders in Nederland.

Nederland telt dit jaar geen gemeenten waar helemaal geen aanvraag voor huurtoeslag is gedaan.

Huurtoeslag