De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil meer duidelijkheid over de nieuwe Europese hypothekenrichtlijn die op 21 maart ingevoerd moet zijn.

Volgens de NVB is er in de markt veel onduidelijkheid ontstaan over de details van de zogenoemde Mortgage Credit Directive (MCD), stelt de organisatie woensdag.

Zo wil de bankenkoepel meer weten over de nieuwe eisen die worden gesteld aan het proces dat aan het afsluiten van een hypotheek vooraf gaat.

Een bank die een offerte voor een hypotheek aanbiedt, mag niet langer een voorbehoud maken dat te maken heeft met de kredietwaardigheid van de aanvrager. Als de offerte eenmaal is getekend, mag een bank de overeenkomst niet meer ontbinden of wijzigen in het nadeel van de klant. Dat mag alleen als de aanvrager bewust informatie heeft verzwegen.

Volgens de NVB hebben antwoorden van de minister op Kamervragen over dit onderwerp veel vragen opgeroepen. "De procedure die de minister heeft geschetst, creëerde een zogeheten herroepingsrecht voor de consument, terwijl uit de MCD expliciet voortvloeit dat dit niet de bedoeling is. Voor alle betrokken partijen is meer duidelijkheid gewenst."

Waardebepaling

Volgens de NVB moeten klanten voor het aanvragen van een offerte een waardebepaling aanleveren van de woning. Dit is omdat de klant in principe pas een offerte kan krijgen, als de bank alle voor de kredietbeoordeling benodigde stukken heeft ontvangen en beoordeeld.

Het kabinet kiest ervoor om alleen een taxatierapport toe te staan als waardebepaling. Maar volgens de koepel jaagt de nieuwe regelgeving consumenten daardoor in sommige gevallen onnodig op kosten. 

De NVB pleit ervoor om ook modelmatig taxeren toe te staan als het om bestaande woningen gaat. Er wordt dan minder naar specifieke details van een woning gekeken. Een dergelijke vergelijkingsmethode wordt ook gebruikt voor het bepalen van de WOZ-waarde van een woning.

Deadline

Verder denkt de NVB niet dat de nieuwe richtlijn op tijd geïmplementeerd zal zijn. "Naar verwachting zal de deadline niet worden gehaald. De Nederlandse Vereniging van Banken hoopt op korte termijn meer duidelijkheid te krijgen over de gevolgen daarvan."

"De richtlijn beoogt een goed functionerende Europese hypothekenmarkt tot stand te brengen met een hoog en gelijkwaardig niveau van consumentenbescherming." Maar de NVB benadrukt dat de Nederlandse wetgeving consumenten al goed beschermt.

De Tweede Kamer bespreekt woensdag een wetsvoorstel van het kabinet over de invoering van de nieuwe richtlijn.