Huizenkopers kunnen vanaf 1 juli minder lenen voor een hypotheek. De hypotheeknormen worden namelijk nog iets strenger.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) stelt elk jaar per inkomensgroep vast welk hypotheekbedrag huishoudens maximaal kunnen lenen, zonder dat ze in de financiële problemen raken.

De zogenoemde financieringslastpercentages laten zien welk deel van het inkomen er maximaal aan hypotheeklasten uitgegeven mag worden. Hypotheekverstrekkers zijn verplicht die percentages te gebruiken bij het berekenen van het hypotheekbedrag.

Er wordt bij het berekenen van de normen rekening gehouden met de koopkracht van huishoudens en de hypotheekrente.

De hypotheeknormen staan overigens los van de zogenoemde loan-to-value die voor alle inkomens gelijk is. De overheid verlaagt tot 2018 ieder jaar de loan-to-value, de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis. Dit jaar kunnen huizenkopers een hypotheek afsluiten tot 103 procent van de waarde van het huis.

De rente is laag, waarom mag je dan toch minder lenen?

In principe kan iemand bij een lage rentestand meer lenen. Een koper hoeft dan namelijk minder rente over het totaalbedrag te betalen.

Maar tegelijkertijd kunnen huizenbezitters vanwege de lage rente achteraf ook minder hypotheekrenteaftrek via de Belastingdienst terugkrijgen. Het rentebedrag is immers lager.

Ze kunnen dus netto per maand meer kwijt zijn aan hypotheeklasten. Daarom wordt de leencapaciteit, ondanks de lage rente, toch ingeperkt.

Hoeveel minder mogen huishoudens lenen?

Voor dit jaar geldt dat inkomens tot 28.000 euro zo'n 3 tot 6,5 procentpunt minder kunnen lenen dan in 2014. Voor inkomens daarboven scheelt het in vergelijking met vorig jaar 0,5 tot 3 procentpunt.

Per juli gaat het maximale bedrag voor hypotheken met rentes onder de 3,5 procent nog verder omlaag. De meeste woningkopers kunnen dan zo'n 5 procent minder lenen dan nu.

Deze verandering geldt met name voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), omdat daarvoor lagere rentestanden gelden.

Waarom worden de veranderingen pas per 1 juli volledig ingevoerd?

Eigenlijk zijn de normen al per januari verscherpt. Maar per 1 juli is er nog een wijziging die vooral gevolgen heeft voor hypotheken met lage rentepercentages.

Dat heeft te maken met de invoering van een nieuwe tabel. Het Nibud werkt sinds dit jaar met een uitgebreidere tabel.

Maar de hypotheekverstrekkers bleken meer tijd nodig te hebben om deze technische aanpassingen ook in de eigen automatische systemen te verwerken. De uiterste ingangsdatum van deze aanpassing is daarom verschoven naar 1 juli 2015.

Ondanks dat de uitgebreidere modellen eigenlijk al gelden, mogen hypotheekverstrekkers tot die datum de minder uitgebreide tabel gebruiken bij het vaststellen van een hypotheek.

Waarom heeft het Nibud de tabellen aangepast?

De huidige hypotheekrentes zijn zo laag, dat ze niet meer goed in de oude tabel pasten. De categorie voor hypotheekrentes van minder dan 3,5 procent was iets te ruim geworden.

Er zijn daarom niet langer vijf, maar twaalf kolommen met rentepercentages, variërend van minder dan 2,5 procent tot meer dan 7,5 procent.

Met de nieuwe tabel kan er volgens het het voorlichtingsinstituut beter op renteschommelingen ingespeeld worden.

Wat is er verder veranderd?

Het Nibud heeft dit jaar ook de manier van het berekenen aangepast. Met deze nieuwe methode wordt meer rekening gehouden met mogelijk onvermijdbare uitgaven. Daarbij denkt het instituut aan hogere zorgkosten of de komst van kinderen.

"Het Nibud heeft een extra buffer ingesteld, omdat gebleken is dat er veel situaties mogelijk zijn waarbij er hogere persoonlijk onvermijdbare uitgaven zijn te verwachten. Hogere inkomens hebben meer ruimte in hun budget om dit te betalen", verklaart het instituut.

Voor mensen die financieel minder kwetsbaar zijn, zoals alleenstaanden en tweeverdieners met een inkomen tot 30.000 euro, kan overigens een uitzondering gemaakt worden. Zij kunnen dan toch hogere hypotheekbedragen lenen.