Het plan om het maximale bedrag te verlagen dat mensen moeten kunnen lenen voor een huis, wordt door meerdere belanghebbende partijen gekraakt. 

"Een slecht idee maar bovenal overbodig", ordeelt de Vereniging Eigen Huis (VEH) donderdag in een reactie op het voorstel van het Financieel Stabiliteitscomité (FSC).

In een adviesrapport stelt het FSC wordt de hypotheeklimiet ieder jaar met 1 procentpunt verlaagd tot het maximum van 90 procent. Momenteel kunnen huizenkopers in Nederland 103 procent van de koopsom lenen. In 2018 moet dat verlaagd zijn tot 100 procent.

Uitsluiten

Volgens de VEH is er nu al een systeem waarbij mensen die een hypotheek sluiten ook direct aflossen. ''Dat betekent in de praktijk vaak dat na vijf jaar al is afgelost tot 90 procent van de woningwaarde. Inclusief inflatie kan dat zelfs al tot 80 procent zijn", aldus de VEH.

''Met het huidige systeem van aflossen is de verhouding tussen hypotheekschuld en de waarde van de woning al gewaarborgd."

Daarnaast benadrukt de VEH dat kopers bij een verdere verlaging van de hypotheeklimiet elders een lening zullen aangaan om aan de eisen te kunnen voldoen. Ook wordt een grote groep potentiële kopers uitgesloten voor het kopen van een huis.

Verzekeraars

Ook verzekeraars zien niets in een verdere afbouw van de maximale hypotheekschuld. "Onwenselijk, onnodig en onverstandig", laat het Verbond van Verzekeraars weten.

"Zo'n maatregel smoort immers het herstel van de woningmarkt in de kiem en is ook onnodig omdat nieuwe huizenkopers nu al 100 procent van hun hypotheek verplicht moeten aflossen", aldus het Verbond.

Banken

Ook de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) reageert kritisch op het advies. Volgens de brancheorganisatie wegen de voordelen lang niet op tegen de nadelen. Zo zullen starters de koop van hun eerste huis met vijf tot zeven jaar moeten uitstellen. Daarbij komt dat huurwoningen niet voorradig zijn, of zo duur dat er weinig ruimte overblijft om te sparen.

De NVB vreest dat door de vraaguitval die daarmee gepaard gaat de huizenprijzen met zo'n 5 procent kunnen dalen. Daardoor duurt het voor huishoudens die nu al een schuld hebben die groter is dan de waarde van hun woning, nog langer voor zij 'boven water' zijn.

De Nederlandse banken onderkennen volgens hun belangenbehartiger de voordelen van een lagere schuld ten opzichte van de woningwaarde voor zowel bank als klant. Zij zien echter binnen de bestaande regels nog voldoende ruimte om daaraan te werken.

Makelaars

Een verlaging van de hypotheeklimiet tot 100 procent van de woningwaarde gaat volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) ver genoeg, aldus een woordvoerder van de makelaarsvereniging. 

''Mensen zullen bij een verdere verlaging van de limiet steeds meer moeten gaan sparen om nog een huis te kunnen kopen. Dat betekent ook dat er meer geld aan de economie wordt onttrokken", meent de NVM, die benadrukte dat er recentelijk al strengere aflossingsregels zijn ingevoerd. 

''Ook zal de druk op de huurmarkt verder worden opgevoerd als de FSC haar zin krijgt", aldus de NVM.

Werkgevers

Ook ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zien niets in het verder verlagen van het maximale bedrag dat mensen kunnen lenen voor een huis.

Verder terugschroeven van deze zogenoemde hypotheeklimiet zal er toe leiden dat starters de koop van hun eerste huis met vijf tot zeven jaar moeten uitstellen, waarschuwen ze. Ook dreigt een daling van de huizenprijzen, die net weer opkrabbelen. En dat is slecht voor de economie.

Volgens de ondernemers kan het kabinet zich bij zijn beleid ten aanzien van de woningmarkt beter richten op een verdere ontwikkeling van het vrije segment op de huurmarkt en het stimuleren van de nieuwbouw van huurwoningen.