De geleidelijke verlaging van de hypotheekrenteaftrek moet de overheid dit jaar 45 miljoen euro op gaan leveren.

Dat meldt De Volkskrant.

Het maximale aftrektarief werd in 2014 al verlaagd van 52 naar 51,5 procent voor inkomens in de hoogste belastingschijf. Dat percentage wordt de komende 28 jaar verder stapsgewijs verlaagd naar 38 procent. 

Volgens een raming levert die verlaging in 2015, dankzij een verdere verlaging tot 51 procent, 89 miljoen euro op. In 2016 stijgt dit naar 133 miljoen euro. Op de lange termijn zou de maatregel de schatkist jaarlijks 770 miljoen euro op moeten leveren. 

Voor de hoogste inkomens wordt de lastenverzwaring vanwege een lagere hypotheekrenteaftrek gecompenseerd doordat een groter gedeelte van dit inkomen in de belastingschijf van 42 procent komt te vallen. Die maatregel geldt voor alle huishoudens, ook de groep die geen huis bezit.

Bij de belastingaangifte over 2014 moet voor het eerst de lagere hypotheekrente aftrek in acht worden genomen. De deadline hiervoor is een maand verlengd tot 1 mei. 

Zes aftrekposten die u geld kunnen opleveren bij de belastingaangifte

Ruim 5 miljoen mensen hebben al belastingaangifte gedaan