De hypotheekmarkt komt duidelijk in beweging stelt Vereniging Eigen Huis (VEH) vrijdag. Het initiatief van ABN Amro en eerder al Rabobank, om restschuldfinanciering ook voor nieuwe klanten mogelijk te maken, zijn daarvan een bewijs.

Klanten van andere banken die met een restschuld zitten bij verkoop van hun huis, kunnen die schuld sinds donderdag bij ABN Amro meefinancieren tegen het reguliere tarief zonder opslag.

Tot dan toe was het alleen voor bestaande klanten mogelijk om een restschuld mee te financieren. De bank hoopt zo de doorstroming op de woningmarkt verder te bevorderen.

De belangenorganisatie voor eigenwoningbezitters juicht het initiatief toe, maar wijst erop dat het niet nieuw is. ''ABN Amro is niet de eerste en enige bank die dit doet.

''Rabobank doet dit al langer en ook ING financiert restschulden mee van klanten bij banken die niet meer actief zijn. Dat zijn klanten van buitenlandse hypotheekverstrekkers of van het failliete DSB Bank'', zegt een woordvoerder van de vereniging.

De belangenorganisatie benadrukt verder dat de banken wel beperkende voorwaarden stellen aan meefinanciering van restschulden.

''Zo moet de klant de totale schuld wel kunnen dragen. Ook kunnen zij de restschuld nog maar vijftien jaar aftrekken van de belasting.''

ABN Amro laat nieuwe klanten restschuld meefinancieren