Corporaties worden verplicht zoveel mogelijk betaalbare huurwoningen aan te bieden aan gezinnen met recht op huurtoeslag. 

Minister Stef Blok (Wonen) heeft vrijdag laten weten dat hiervoor een wettelijke norm komt. Hij wil de trend keren dat steeds meer mensen met huurtoeslag een te dure huurwoning krijgen toegewezen. Corporaties die zich niet aan de nieuwe eis houden, riskeren een boete.

De norm wordt dat corporaties aan minstens 95 procent van de woningzoekenden met recht op huurtoeslag een huis moeten toewijzen met een huur tot aan de aftoppingsgrens. Boven die grens wordt geen of maar weinig huurtoeslag verstrekt.

Voor een- en tweepersoonshuishoudens is de aftoppingsgrens dit jaar 575,87 euro, voor grotere gezinnen 618,24 euro.

Direct

De Woonbond zegt het goed te vinden dat er dergelijke normen komen. Maar de organisatie vindt dat de norm direct moet ingaan, "omdat veel te veel mensen nu in een te dure huurwoning wonen".

"Nu is er een overgangstermijn van drie jaar om aan de norm voor passend toewijzen te voldoen. Dat betekent dat huurders met een laag inkomen nog drie jaar een veel te dure woning krijgen toegewezen, met armoede tot gevolg", stelt de belangenorganisatie vrijdag in een reactie.

Volgens de Woonbond is het aantal toewijzingen van te dure woningen in de afgelopen jaren verdrievoudigd. In 2009 ging het nog om 11 procent, in 2013 was dit gestegen tot 31 procent. Zo'n vierhonderdduizend huishoudens zouden in een te dure huurwoning zitten.

Belofte

Sinds 2008 hebben corporaties niet meer de plicht om passende woningen toe te wijzen. De corporaties hebben wel beloofd om mensen met lage inkomens van betaalbare woningen te blijven voorzien. De Woonbond stelt dat die belofte "niet voldoende was om het aantal dure toewijzingen in te perken".

De organisatie maakt zich bovendien zorgen over de huren die sinds de zomer van 2013 met meer dan de inflatie mogen stijgen.

"Verhuurders en het kabinet hebben de verantwoordelijkheid te zorgen voor betaalbare huren. Passend toewijzen is daarbij erg belangrijk. Maar tegelijkertijd de huren jaarlijks enorm laten stijgen, dat is dweilen met de kraan open", zegt Woonbond-directeur Ronald Paping.

'Woonbond ziet armoede groeien door 'enorme huurstijgingen'