Het aanpassen van een energielabel kost geen tientjes, zoals aanvankelijk werd aangenomen, maar enkele euro's. 

Dat valt op te maken uit een brief van minister Stef Blok voor Wonen.

Hij constateert dat de energiedeskundigen die eraan te pas moeten komen, lagere bedragen vragen dan verwacht.

Sommige huizenbezitters waren gepikeerd toen zij onlangs van de overheid een energielabel kregen toebedeeld. Dat label was lang niet altijd op alle aanpassingen van het huis gebaseerd, maar op gegevens die al langer bekend waren. Daardoor kreeg een aantal huizen ten onrechte een slechter label.

Het label laten aanpassen is niet verplicht. Een huizenbezitter hoeft alleen een label te hebben als het huis verkocht moet worden. De woningeigenaar gaat dan naar een speciale website, waar hij of zij bewijzen kan uploaden, zoals rekeningen en foto's van energieverbeteringen.

Vervolgens kan de woningeigenaar uit een aantal gecertificeerde deskundigen kiezen om het label van het huis vast te stellen.