Vooral wanneer een woning vrijkomt, neemt de huurprijs fors toe. In 2014 steeg de huur voor de nieuwe bewoner gemiddeld met 22,6 procent.

Bij het wisselen van huurder kan de huur zo 100 tot 200 euro stijgen.

Dit stelt de Woonbond die vrijdag de campagne Blokkeer de huurverhoging start. De huurstijgingen liggen volgens de organisatie ver boven de inflatie.

De huren voor zittende huurders zijn volgens een onderzoek van de Woonbond in twee jaar met 9,2 procent gestegen. Nu zouden de huren voor een derde jaar ver boven de inflatie kunnen stijgen.

Corporaties

Juist de corporaties die voor een bestand aan betaalbare woningen zouden moeten zorgen, verhogen de huren sterker dan particuliere verhuurders.

In de gereguleerde sector, waar woningen in aanmerking komen voor huurtoeslag, verhoogden de corporaties de huren vorig jaar gemiddeld met 4,7 procent. In de particuliere sector bleef bij het bij een stijging van 3,8 procent.

In 2013 en 2014 kwam de gemiddelde prijsstijging respectievelijk uit op 2,5 en 1 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedroeg de stijging van de huren vorig jaar het meeste bij aan de inflatie.

Knel

Volgens de Woonbond zou 28 procent van de huurders door "de hoge woonlasten minimale kosten voor noodzakelijke uitgaven" niet meer kunnen doen.

Dat steeds meer huurders financieel in de knel zitten, zou ook blijken uit het aantal huisuitzettingen. Dat aantal steeg in 2013 met 8 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het ging om zo'n zevenduizend gevallen.

Zwaar

"Huurders en woningzoekenden hebben het zwaar voor de kiezen gekregen", meent directeur Ronald Paping van de Woonbond. "Het roer moet om. Het is tijd dat politiek én verhuurders verantwoordelijkheid nemen en kiezen voor betaalbare huren."

Daarom komen zaterdag in Utrecht tientallen huurdersorganisaties bijeen om acties te plannen tegen de huurstijgingen. De Woonbond wil dat het kabinet een einde maakt aan het beleid "dat torenhoge huurstijgingen" mogelijk maakt.

Percentage

De Woonbond is ook kritisch over de inkomensafhankelijke huurverhogingen voor zittende huurders. Elk jaar bepaalt de regering met welk percentage de huren van sociale huurwoningen maximaal mogen stijgen.

Tussen 2007 en 2012 was die toegestane stijging gelijk aan de inflatie van het voorgaande jaar. Maar vanaf 1 juli 2013 mogen woningcorporaties de huur met meer dan de inflatie verhogen.

De toegestane percentages voor de zomer van 2015 zijn nog niet bekendgemaakt. Uiteindelijk bepalen woningcorporaties zelf of ze de huren maximaal verhogen of niet.

Verhoging 2014

Bewoners van een sociale huurwoning konden in de zomer van 2014 een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen in het peiljaar 2012, mocht de huur maximaal tussen de 4 en 6,5 procent stijgen.

Huurders die in 2012 een jaarinkomen van ruim 34.085 euro hadden, konden een verhoging van 4 procent tegemoet zien. De inflatiecorrectie van 2,5 procent was in dat percentage verwerkt.

De huren van huishoudens met een middeninkomen van tussen de 34.085 en 43.602 euro mochten maximaal 4,5 procent stijgen. De huren van bewoners die meer verdienen, mochten een maximale verhoging van 6,5 procent krijgen.

Minder woningcorporaties zijn van plan huren te verhogen