Twee op de drie woningcorporaties zijn van plan om de huren te verhogen. Vorig jaar wilde nog 80 procent van de corporaties de huren naar boven bijstellen.

Dat blijkt uit een enquête door vereniging van woningcorporaties Aedes onder 146 directeur-bestuurders van corporaties.

Bijna de helft van de bestuurders zegt niet de maximale huurverhoging door te voeren tegenover 18 procent vorig jaar.

Directeur-bestuurder Dick Mol van de Goudse woningcorporatie Mozaïek Wonen zegt dat betaalbaarheid een speerpunt is. "We merken dat huurders steeds vaker moeite hebben de huur te betalen. We kiezen voor een huurverhoging van een half procent boven inflatie en passen geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe."

Bijna negen van de tien bestuurders zijn positief over de financiële positie, maar verwachten wel te moeten bezuinigen om de verhuurdersheffing te betalen. Zo wordt het onderhoudsprogramma aangepast en wordt er minder gebouwd. Ook kijken de corporaties naar nieuwe manieren van samenwerken.