De hypotheekrenteaftrek moet in Nederland verder versoberd worden. Een volgend kabinet moet hier vanaf 2017 verder mee aan de slag gaan.

Dat zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, in een woensdag gepubliceerd interview met de Volkskrant.

"Er zijn goede stappen gezet door het kabinet. Maar ik denk dat het nog niet genoeg is", zegt Knot.

Het huidige kabinet verlaagt sinds dit jaar het maximale aftrektarief stapsgewijs van 52 naar 38 procent. Voor 2015 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken van 51,5 naar 51 procent.

Knot: "Er moet vervolgbeleid bij een nieuw kabinet komen na 2017. Mijn persoonlijke mening is dat de hypotheekrenteaftrek dan verder kan worden versoberd."

Als mogelijke optie noemt de centralebankpresident om de hypotheekrente onder te brengen in box 3 (sparen en beleggen) in plaats van de huidige box 1 (werk en woning). Kosten die gemaakt worden in box 3, zoals betaalde rente, mogen niet worden afgetrokken van de belasting. "Zo ga je een huis meer als regulier vermogensbestanddeel beschouwen", aldus Knot.